Linnea Engström vilseleder om fiskimport

Linnea Engström är miljöpartist och EU-parlamentariker med ansvar för fiskefrågor. Hon har skrivit ett inlägg på sin blogg/hemsida med ett i huvudsak bra innehåll. Problemet är dock att hon knyter IUU-fiske och olagligt fånga fiske till EU:s import av fisk. Det är nämligen att vilseleda.

Importen av fisk till EU kommer nämligen i huvudsak från två europeiska länder, nämligen Island och Norge. Andra stora leverantörer av fisk till Europa är länder som USA, Kanada och Ryssland. Även Chile och Argentina exporterar en hel del. När det gäller huvuddelen av den fisk som exporteras till EU är den alltså fiskas i europeiska farvatten, av länder där IUU-fiske inte är ett problem och en mycket stor del av fiskimporten i EU består av odlad fisk, exempelvis lax från Norge.

Hon har helt rätt i att 30% av världens fiskbestånd är överfiskade, men sen slirar hon på sanningen igen. 60% av världens fiskbestånd är utnyttjade på ett ekologiskt och miljömässigt hållbart sätt fullt ut. Det är inte så att de är utnyttjade på gränsen av vad de tål, utan långsiktigt hållbart fiskade. Hon försöker framställa nåt bra som nåt dåligt. Ytterligare 10% av världen fiskbestånd är underutnyttjade. I övrigt skriver hon flera bra saker i sitt inlägg:

Den svenska regeringen, EU och flera andra länder försökte stoppa statliga subventioner för fiske på WTO-mötet i Buenos Aires i december förra året. Men förslaget blockades, vilket var en stor besvikelse. Frågan måste tillbaka upp på WTO:s agenda. Världssamfundet har ju enats genom FN:s hållbarhetsmål att subventioner som bidrar till överfiske och illegalt fiske ska stoppas.

EU skarpaste vapen i kampen mot illegalt fiske är den så kallade IUU-förordningen, som handlar om illegal, orapporterat och oreglerat fiske. Den har gällt i snart tio år och är ett verktyg för att genomföra åtgärder mot länder som blundar för illegala aktiviteter inom fiske. Först kan EU varna ett land och ifall förhållandena inte förbättras så svartlistas landet och förbjuds att exportera sin fisk till EU. IUU-förordningen har varit banbrytande för att höja standarden i det globala fisket och tvinga mindre nogräknade länder att skapa system och kontroller för sitt fiske. Allt för att inte förlora tillgången till världens största marknad för fisk.

EU är fast beslutet att fortsätta driva FN:s agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Mål nummer 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Tiden är mogen att prova nya vägar för att höja ribban för förbättrad global förvaltning av fisk.

Det kan betyda att EU i framtiden behöver se över fiskedelen i olika frihandelsavtal. Ställa krav på att våra handelspartners följer viktiga internationella överenskommelser om fisket. Det är i EU:s eget intresse att illegalt fångad fisk inte når handelspartners marknader för att sedan bakvägen ta sig in i EU.

Hennes inlägg är också publicerat i tidningen Aktuell Hållbarhet.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!