Forskning.se sprider lögner om sill och dioxin

EU anser inte alls att sill från Östersjön inte går att äta vilket påstås på forskning.se. Istället är det så att de anser att sill från Östersjön innehåller så lite gifter att den numera är bra som föda. Det kommer därför snart att bli lagligt att exportera sill och skarpsill från Östersjön till alla länder i Europa. Rimligen borde då också Livsmedelsverkets rekommendationer ändras.

Trots att det sen en tid är känt att EU vill släppa exporten fri vad det gäller sill så påstår forskning.se och författaren Johan Frisk att EU fortfarande anser att sillen är för giftig för att få exporteras. Det är en ren lögn. Det är bedrövligt att en forskningssajt som forksning.se är så lögnaktiga och att deras författare inte tar reda på hur verklighetens er ut innan de skriver nåt.

Verkligheten är att sill (strömming) från Östersjön numera anses såpass fri från miljögifter (det finns inte längre någon risk att gränsvärden ska överskridas) att den med vissa undantag kan säljas som livsmedel. Storströmming (över 17 cm) från Ålands hav, Bottenhavet och Bottenviken och sådan som fiskats öster om Gotland (över 21 cm) anses fortfarande kunna innehålla för mycket miljögifter för att vara möjligt att sälja som livsmedel.

Sill från resten av Östersjön (södra och västra) ligger dock under gränsvärdena vilket möjliggör dock export av sill från Östersjön till andra EU-länder. Detta förutsätter också att Livsmedelsverket ändrar sina föreskrifter. Ett ändringsförslag från Livsmedelsverket är just nu ute på remiss. Anledningen till förslaget till ändring av föreskrifterna är en rekommendation från EU-kommissionen.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!