Partierna om fiskeripolitiken och fisket – miljöpartiet

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

För miljöpartiets räkning har Emma Nohrén svarat på frågorna.

Emma Nohrén svar på frågorna tyder på att hon faktiskt verkar ha lite kunskap inom området. Men svaren är också ganska självklara och ganska generella. Det mesta kan de flesta hålla med om. När det gäller hållbara kvoter och hållbart fiske så är verkligheten den att svenska fiske uppfyller båda sakerna. Kvoterna är fastställd efter vetenskapliga rön och fisket sker på ett hållbart sätt. Nohrén verkar ha koll på detta.

Att det småskaliga fisket måste få bättre förutsättningar är rimligt. Men vad menar hon med det? Småskaligt fiske av idag är till stor del deltidsfiske då yrkesfiskarna är äldre. Unga fiskare har svårt att komma in i fisket på grund av regelverk och myndigheter. Det som behövs är enklare regler och att Havs- och vattenmyndigheten inte rutinmässigt avslår alla ansökningar om tillstånd från sådana som vill börja med yrkesfiske. Jag tvivlar på att det är detta Nohrén menar. Jag skulle tro att hon bara rapar up åsikten utan närmare eftertanke. Systemet med överförbara fiskerättigheter och kustkvoter som finns i det pelagiska fisket har fungerat bra och lett till att det småskaliga fisket gynnats. På samma sätt borde det fungera i det demersala fisket.  Även här tvivlar jag på attd etta är vad Nohrén menar.

När det gäller att behålla levande kustsamhällen och ett kustnära fiske så är hennes svar på fråga 4 motsägelsefullt. Miljöpartiet vill ha totalt bottentrålningsförbud vilket skulle innebära att nästan allt kustnära fiske i norra Bohuslän skulle slås ut liksom en stor del av torskfisket i Östersjön, allt räkfiske och cirka 70-80 av allt kräftfiske i havet. De flesta kustsamhällen i Sverige skulle drabbas hårt. Hennes uttalande är därför något oärligt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!