Partierna om fiskeripolitiken och fisket – centerpartiet

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

För centerpartiet har den tidigare ministern Eskil Erlandsson svarat.

Eskil Erlandsson göt som han alltid gör. Han svarar svepande och intetsägande. Upprepar och staplar floskler som all kan vara överens om. Vad han verkligen vill gör förblir höljt i dunkel. Men en sak föreslår han faktiskt. Regelförenklingar. Det är bra och nödvändigt för att fisket ska överleva långsiktigt och för att unga ska kunna komma in i fisket.

Han visar också upp en övertro på kontroller och EU. Ökat antal kontroller är bara besvärligt och ger mycket liten nytta i förhållande till kostnaden. Det går inte att kontrollera bort problem. Det som behövs är ett regelverk och en lagstiftning som ser till att problemen inte uppstår eller elimineras innan de uppstår. Lagar och regler ska var utformade på ett sätt som underlättar för yrkesfiskare att följa dem. Redskap ska vara konstruerade så att de blir en hjälp för yrkesfiskaren i förhållande till regler, lagar, kvoter och fiskbestånd.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!