Partierna om fiskeripolitiken och fisket – liberalerna

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går in på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

Lars Tysklind är den som svarat för liberalernas räkning.

Lars Tysklind har ett mycket stort fokus på förenklat regelverk i sin svar. Han upprepar faktiskt detta i svaret på varje enskild fråga. Det verkar onekligen lite enkelspårigt. I stort sett alla håller dessutom med om kravet. Det senare gäller även Tysklinds övriga svar om selektivt fiske, bättre redskap etc. Att miljöanpassat fiske ska ge större fiskerättigheter (kvoter) är en bra tanke, men med tanke på att det mest storskaliga fisket också är det mest miljövänliga kanske det inte är en idé som kommer att innebära så mycket.

Svamlet om att kustnära och småskaligt fiske ska gynnas undviker Tysklind och det är positivt. Det tyder på att han vet vad han pratar om. Samtidigt visar han upp en övertro på selektiva redskap.  De betyder inte så mycket som han verkar tro och de är ofta svåra att använda.