Partierna om fiskeripolitiken och fisket – kristdemokraterna

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går in på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

Roland Utbult är den som svarat för kristdemokraternas räkning

Namnet avslöjar att Roland Utbult härstammar från Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Det bör borga för att det handlar om en man med vissa kunskaper om fiske. Så är också fallet. Han förefaller vara en man med koll på yrkesfisket. Han trycker i svaret på den först frågan på miljöproblematiken i Östersjön. Och det är rimligt. Miljöproblem ligger bakom de flest av problemen med fisket i Östersjön. På fråga två tar han upp en fråga som många politiker tagit upp, nämligen regelförenkling. De flesta håller med om detta.

I motsats till de flesta av de politiker som svarat är Utbult också mer detaljerad i ett par av svaren. Han vill ha individuella överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Med tanke på de problem som kvartsår i det nuvarande systemet med årsvis överförbara fiskemöjligheter så är det nog faktiskt precis vad som behövs för att de flesta av problemen (överetablering i räkfisket, underetablering i annat fiske) ska kunna lösas. Ett införande av permanent överförbara fiskerättigheter kommer att leda till en modernisering av fiskeflottan och med lämpliga åtgärder för att ge unga fiskare möjlighet att komma in i fisket också en föryngring av yrkesfiskarkåren.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!