Partierna om fiskeripolitiken och fisket – moderaterna

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går in på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

För moderaterna har Maria Malmer Stenergard svarat på frågorna.

Maria Malmer Stenergard svarar på politikervis. Det är svepande generella formuleringar utan substans. Hon säger sånt som alla håller med om och avhåller sig från konkreta saker. Det är intetsägande och ointressant. Med tank på att ett par av hennes partikamrater aggressivt gått ut med att all bottentrålning bör förbjudas måste det också betraktas som fegt. Håller hon med dem eller inte? Eller är det bara så att hon är dåligt insatt i yrkesfisket och fiskefrågorna? Hennes svepande svar tyder på det sistnämnda.

Att svenskt fiske skulle kämpa i motvind kanske är sant, men samtidigt är svenska fiskeriföretagare mycket framgångsrika. De har investerat i yrkesfiskeverksamheter i Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Marocko och Mauretanien. Bar storföretag från Island, Norge och Nederländerna visar upp en liknande internationalisering som vissa svenska fiskeriföretag. Motvinden är nog ganska begränsad.  Med individuella överförbara fiskerättigheter även i det demersala fisket kommer sannolikt fler yrkesfiskare att expandera till eller satsa i andra länder, kanske framförallt Danmark.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!