Fiskejournalens Martin Falklind ljög i radio

Magnus Carlsson, sångare i Weeping Willows, hade ett av årets sommarprogram. Det handlade mycket om miljö, däribland havsmiljö. Han ringde också upp olika personer. En av dem var Martin Falklind som fick en fråga om torsken i Östersjön.

Falklind menade att det inte är försvarligt att äta torsk från Östersjön då tillståndet för torsken var bekymmersamt. Det är sant att hälsotillståndet för torsken är bekymmersamt. Det beror främst på övergödning, syrebrist och säl (däribland parasiter som sprids av säl). Beståndsmässigt är det dock inte säkert att det är problem för torsken, i alla fall inte för det västra beståndet. Så Falklinds svar om att inte äta torsk från Östersjön förefaller lite överilat. Nån lögn är det inte, men tveksamt är det.

Men han svar fortsätter. Han hävdar att det är bättre att äta torsk från Öresund för där finns ett bra bestånd (han nämner dock inte att det för detta bestånd rått en kraftig begränsning av hur mycket som får fiskas under ett par år, Öresundstorsken ingår i västra Östersjöns torskbestånd). Beståndet i Öresund har bättre hälsotillstånd. Det är helt sant. En stor anledning är att där ännu inte finns några större mängder säl.

Falklind menar att det goda beståndet i Öresund beror på att det inte får trålas i Öresund. Sannolikt har det dock ingenting med det bra torskbeståndet att göra. I Öresund har det inte trålats sen 1930-talet. I flertalet av Bohusläns fjordar har det aldrig nånsin trålats och där finns idag ingen eller mycket begränsat med torsk. Det direkta sambandet mellan bottentrålning och dåliga torskbestånd är väldigt svagt och det finns inga belägg för att brist på torsk eller dålig torskhälsa beror på bottentrålning i sig. När Falklind hävdar att trålning är problemet ljuger han.

Slutligen, brist på torsk i Kattegatt och kustnära områden i Skagerak har sannolikt delvis med överfiske att göra, men beror också på miljöproblem av olika art. Bottentrålning eller trålning i allmänhet har sannolikt inte med saken att göra. Överfiske kan ske med alla typer av redskap och i dagens Sverige förekommer inget överfiske. Tidigare har det dock förekommit.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!