Konsekvensen av misslyckad lagstiftning

Jag ser just nu en Netflix-serie om hur delar av Galicien förvandlades från fiskedistrikt till kokainsmugglingscentrum under 1980-talet. Farina heter den. Det är inte en dokumentär utan en fiktiv berättelse även om den handlar om personer som fanns. Utvecklingen som beskrivs är också den som skedde i verkligheten. Det hela började med att yrkesfiskarnas kvoter ströps utan att något gjordes för att de skulle ha möjlighet att försörja sig.

Att minska fiskekvoterna var nödvändigt, men det kan naturligtvis göras på många olika sätt. Resultatet av det sätt som det hela genomfördes på i Galicien blev att många yrkesfiskare började fiska olagligt. De hade inget annat sätt att försörja sig på. Successivt höjdes straffen för tjuvfiske och med de små inkomster det gav jämfört med de förhållandevis hårda straffen så vände sig yrkesfiskarna sig till ett annat område där straffen var lägre och inkomsterna högre. Tobakssmuggling.

Galicien blev centrum för en storskalig tobakssmuggling och det var till stor del tidigare yrkesfiskare som dominerade smugglingen. De tjänade stora summor. Spanska staten beslutade att skärpa straffen för tobakssmuggling. Straffen för tobakssmuggling blev lika hårda som för smuggling av hasch eller kokain.

Eftersom det fortfarande inte fanns några andra jobb än fiske och smuggling så blev resultatet av detta att smugglarna snart övergick till att smuggla hasch och kokain. Detta då riskerna med tobakssmuggling var lika stor men kokain och hasch gav mycket större vinster. Men det hela ledde också till att de spanska smugglarna delvis hamnade i händerna på de colombianska kartellerna. Våldet smög sig in. Kokainet flödade i närområdet.

Att lagstiftningarna skärptes vid olika tillfällen var sig inget konstigt. Problemet är att det sätt som det gjordes på drev tidigare yrkesfiskare in i allvarlig brottslighet. Deras valmöjligheter var begränsade och begränsades hela tiden mer.

Att bara förbjuda fiske utan att skapa alternativa försörjningsmöjligheter är uppenbart en mycket dålig väg att gå i områden där inga alternativ finns. Det finns också nutida exempel på liknande saker. Göteborgs-Posten skrev om det häromdagen när de skrev om den hotade tumlaren (vaquitan) i Kaliforniska bukten i Mexico. Ogenomtänkt lagstiftning med oväntade konsekvenser och följder.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!