Framtidens räkfiske

Idag håller Sveriges Fiskares PO (SFPO) en konferens om framtidens räkfiske. Jag hade gärna velat vara där, men har inte kunnat få till den tid som behövs. Konferensen äger rum i Smögen och på konferensanläggningen Vann vid Gullmarsfjorden (tidigare hette anläggningen Lingatan). På konferens kommer den nya trålen med dubbel rist att presenteras. En trål jag skrev om efter att jag fått ta del av de tester DTU Aqua genomfört i Danmark. Tester som visade på att risten inte fungerade som det var tänkt.

Efter artiklen har svenska yrkesfiskare hört av sig och uppgett att de fiskar med risten och den fungera mycket bra. De menade att danskarna inte ställt in risten på ett riktigt sätt. Den måste var rätt inställd för att risten ska fungera som det är tänkt. De svenska yrkesfiskarna menade också att de danska fiskarnas oro för att risten inte skulle vara svår att hantera inte stämmer. De menar att den är lättare att hantera än en traditionell kräftrist (en rist som danska fiskare tyvärr inte använder alls).

Förutom den nya risten som konstruerats och testats av Fiskeriföreningen Norden i samarbete med yrkesfiskare och SLU Aqua så ska också räktrålning med flygande tråldörrar (Low impact trawling, LIT) presenteras. Det genomförs för närvarande prov med sådan trålning. Fungerar det bra så kan de skador som bottentrålning ger på bottnarna minska avsevärt. De rapporter jag hittills tagit del av tyder på att det fungerar bra.

Vidare ska realtidsstängningar (RTC) presenteras och så ska representanter från danskt, svenskt och norskt fiske diskutera framtiden för fisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!