Svensk inblandad i konflikt om ryskt fiskeriföretag

Det ryska fiskeriföretaget som idag heter Norebo grundades av tre personer, svensken Magnus Roth samt de två ryssarna Vitalij Orlov och Alexander Tugusjev. Tidigare hette företaget Karat Group. I företaget ingår också handelsföretaget Ocean Trawlers med bas i Hong Kong. Enligt Tugusjev ägde de var sin tredjedel av företaget men 2003 lämnade Tugusjev företaget för att arbeta för den ryska regeringens fiskeridepartement. Samma år fängslades han för bedrägeri. Han släpptes från fängelse år 2009.

Tugusjev menar att efter att han lämnat företaget har de andra två delägarna agerat som om han inte varit delägare trots att han fram till 2015 ska ha fått utdelning på sina aktier. Därefter har han inte fått nånting. Vitalij Orlov hävdar att han idag äger hela företaget efter att han köpt Magnus Roths andel år 2016. Köpesumman uppges i internationella tidningar ha varit 330 miljoner dollar. Orlov har flera gånger försökt göra upp med Tugusjev om en lösning har har erbjudit den senare 35 respektive 60 miljoner dollar åren 2018 och 2015. Eftersom Tugusjev menar att han äger 1/3 av företaget så anser han att det är för lite och begär istället 350 miljoner dollar, dvs en summa i närheten av vad Magnus Roth enligt media fick.

För att få rätt har Tugusjev stämt Vitalij Orlov, Magnus Roth, ytterligare en anställd i Norebo vid namn Andrei Petrik. Stämningsansökan har gjorts i Storbritannien där Andrei Petrik arbetar och bor och där såväl Olrov som Tugusjev enligt stämningsansökan är skrivna. I samband med stämningen har en del av Orlovs tillgångar frysts. Detta inkluderar tillgångarna i Norebo Europe, Three Towns Capital i Hong Kong samt en del tillgångar på Kanarieöarna. Om samma begäran getts för Magnus Roths tillgångar är oklart, men inte sannolikt då han ju inte längre är delägare i Norebo men så vitt jag kan förstå äger han fortfarande majoritet eller del i Three Towns Capital i Hong Kong som i sin tur har intressen på Kanarieöarna.

Magnus Roth äger idag det litauiska fiskeriföretaget Baltlanta som har stora fiskekvoter utanför Västafrika. Han är, som det verkar, idag bosatt i Norge där han har ägarintressen i företag som är verksamma i offshorebranschen samt finansföretag.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!