Fiskeripolitiken några dagar innan valet

Det kännetecknande för svensk fiskeripolitik är att de flesta politiker inte vet nånting om fiske och villkoren för yrkesfiskare. De är allmänt ointresserade eller väldigt felinformerade. Partierna överlämnar ofta fiskeripolitiken helt åt de enskilda personer som är intresserade av frågan.

Det är vanligt att det då blir politiker som är intresserade av miljöfrågor som har en mängd felaktiga och förutfattade meningar om en bransch som de inte vet nåt om. Typexempel på sådana politiker är Jens Holm från Vänsterpartiet och Emma Nohrén från Miljöpartiet. Nohrén kommer från norra Bohuslän men hon hade förra året ingen aning om att i stort sett allt fiske som bedrivs av yrkesfiskare i hennes område är bottentrålsfiske. Jens Holm brukar för sin del rapa upp osanningar från miljöorganisationer. De är båda två starka anhängare av det helt orealistiska förslaget om bottentrålningsförbud. Något som i praktiken skulle slå ut allt svenskt fiske förutom det mest storskaliga. Ingen vettig yrkesfiskare kan rösta på något av dessa partier om vi bara ser på fiskeripolitiken. Det finns gott om andra skäl att rösta på dessa två partier, men de har en usel fiskeripolitik.

Andra partier som är för bottentrålningsförbud inkluderar moderaterna, och socialdemokraterna. Socialdemokraterna hra tagit ettebslut om bottentrålsförbud på sin kongress, men de kommer i praktiken aldrig att genomföra ett bottentrålningsförbud.  Moderaternas inställning är mer oklar. Kristdemokraterna är mot bottentrålning i Kosterfjorden där en mindre del av svenskt trålfiske efter räkor bedrivs. Liberalerna och centerpartiet är för begränsade förbud mot bottentrålning i vissa områden. Centerpartiet och deras Eskil Erlandsson är alltid mycket svävande på målet kring fiske. De politiker som har mest kunskap om fiske är utan tvekan Roland Utbult från Kristdemokraterna och Lars Tysklind från Liberalerna. För yrkesfiskare framstår därför en röst på dessa partier och på de två nämnda personerna som rimligt. En brasklapp om lIberalerna dock. De har som parti en tveksam inställning i frågan om bottentrålning.

För mer utförliga kommentarer om partiernas fiskeripolitik se nedanstående inlägg:

Partierna om fiskeripolitiken och fisket – moderaterna
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – kristdemokraterna
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – liberalerna
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – centerpartiet
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – miljöpartiet
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – socialdemokraterna
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – vänsterpartiet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!