Dansk professor begriper inte hur kvotsystemet fungerar

En dansk professor, Niels Vestergaard, menar att förändringarna i det danska systemet med fiskerättigheter (kvoter), IOK och FKA, inte innebär några större skillnader. Det har han rätt i men sen fortsätter han med att möjligheten att hyra ut och hyra in fiskerättigheter leder till ökad koncentration. Det är helt felaktigt. Det fungerar omvänt. Innehavet av fiskerättigheter är mer koncentrerat än fisket. Färre yrkesfiskare äger fiskerättigheter än det antal som fångar fisken.

Om fiskerättigheter inte kunde hyras ut och hyras in skulle stora delar de dansk kvoterna inte fiskas upp. Dessutom skulle många yrkesfiskare bli utan arbete, exempelvis riskerar de flesta av de som arbetar för John Anker Hametner Larsen blir utan arbete. Det finns också många danska yrkesfiskare som i princip enbart hyr in fiskerättigheter och inte har några egna.

John Anker Hametner Larsen hyr in det mest av den fisk hans båtar fiskar. Andra som huvudsakligen eller till stor del hyr in är exempelvis familjen Hovgaard Schmidt (L 526 Lonny Hedvig), familjen Knak (L 573 Hallingsø och L 673 Meilsø), familjen Andersson (AS 202 Neptun), familjen Claesson (S 205 Ceton), Berndtsson & Börjesson (L 421 Cadiz), Christer & Lennart Fiskeri (L 106 Monsun), familjen Kloster (L 852 Michelle-Jasmine), Hviid & Andersen (L 854 Helle Ronny). till dett kan läggas massvis med mindre yrkesfiskar där möjligheten att hyra in fiskerättigheter för exempelvis tobis och brisling ger bättre ekonomi och bättre överlevnadsmöjligheter.

Möjligheterna att hyra ut och hyra in fiskerättigheter (kvot) innebär i själva verket att den så kallade kvotkoncentrationen minskar. Vestergaard vet uppenbarligen inte vad han pratar om. Han snackar i nattmössan helt enkelt.

Journalisterna i tidningen Politiken, Jakob Hvide Beim och Carl Emil Arnfred, som helt okritiskt har lyssnat på den uppenbart okunnige Vestergaard gör för sin del ett uruselt jobb. Det är väldigt enkelt att ta reda på fakta om vilka effekter IOK- och FKA-systemen har i det danska fisket. All statistik är offentlig. Det är bara att läsa. Det borde såväl journalisterna som professorn göra. Vet de inte var de ska läsa kan de fråga mig.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!