Vilka kvotkungar påverkas av de nya kvotreglerna i Danmark?

I Danmark ska det införas nya kvotregler. De kommer att medför att vissa så kallade kvotkungar måste sälja fiskerättigheter. Åter andra måste göra sig av med kvotbåtar. När det gäller att sälja fiskerättigheter finns det ett par olika anledningar till det. Vad som också är tydligt är att de nya reglerna inte kommer att leda till minskad kvotkoncentration utan istället sannolikt leda till en ökad utslagning av småskaliga yrkesfiskare.

En del av de som har FKA-rättigheter (fiskerättigheter för demersal fisk) innehar också IOK-rättigheter (fiskerättigheter för pelagisk fisk). I framtiden ska de som har mer än 1 procent av alla IOK-rättigheter inte få äga några FKA-rättigheter. Enligt en rapport från IFRO så är det 11 personer som äger mer än 1% av IOK-rättigheterna som också har FKA-rättigheter. Dessa 11 personer hade sammantaget 24 båtar i april 2018. 17 av dessa hade inget fiske på FKA-rättigheter och de kan troligen sälja de rättigheterna (om de har sådana rättigheter) utan problem. 5 fiskade enbart på FKA-rättigheter och bör kunna sälja eller byta bort IOK-rättigheterna utan några större problem. 2 båtar fiskar både på IOK och FKA-rättigheter. De får sälja den ena sortens rättigheter.

Helt säkert finns Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S), Gullak Madsen (Rederiet Ruth A/S), Fridalvur Tindskard, Runi Tindskard (Beinur A/S, TN Hirtshals ApS), Niels Arne Hounisen (Jette Kristine E 727 ApS) och Benny Rasmussen (Lingbank Fiskeri ApS) bland dessa personer. Övriga som kan vara bland de 11 inkluderar Birthe Kjeldsen (Nordstrand Fiskeri ApS), Kim Folmer Pedersen (August A/S), Gunnar Nolsø (Beinur A/S, TN Hirtshals ApS), Andi Knak, Leif Knak, Jens Peter Langer, Danny Broe Langer och Jan Torp Nielsen (Brdr Langer A/S). Kanske också några andra som jag inte tänkt på eller hittat i ekonomiska redovisningar och statistik.

Bland de båtar som har FKA-rättigheter och som måste säljas alternativt vars rättigheter måste säljas återfinns L 549 Frida Amalie där Henning Kjeldsen sannolikt måste sälja sin andel. I april var Henning Kjeldsen också delägare i HM 349 Stefanie som dock redan sålts. Han har också andra båtar som måste säljas eller vars fiskerättigheter måste säljas. Till Norge. Egentligen var det tänkt att S 449 Myggenes (formellt ägd av Lindy Harald Lynge) skulle säljas till Norge, men ur fiskerättighetssynpunkt var det troligen bättre att sälja HM 349 Stefanie.

Andra båtar som måste säljas eller vars fiskerättigheter inom FKA-området måste säljas inkluderar HG 200 Gullfinnur (Rederiet Ruth A/S, Gullak Madsen), HG 64 Gudmundur (TN Hirtshals A/S, ägt av familjen Tindskard samt Nolsø) och HM 81 William (Lingbank Baltic ApS), Rasmussen). Vidare kvotbåtarna E 697 Nanne-Kathrine, E 517 Emil som ägs av Jette Kristine E 727 ApS (Hounisen) och L 811 Mini-Knak (familjen Knak). När det gäller Birthe Kjeldsen bör det snarare handla om att IOK-rättigheterna säljs från de båtar och kvotbåtar som har såna medan det för Kim Folmer Pedersens S 549 Birgitte är så att antingen FKA- eller IOK-rättigheterna säljs. HM 81 William har Benny Rasmussen dock redan sålt till sin son som i sin tur inte längre är delägare i HM 379 Lingbank. Frågan är väl om detta räcker som anpassning till de nya reglerna.

Det ska också införas ett aktivitetskrav. Båtar som inte fiskar 25% av sina fiskerättigheter måste antingen börja fiska så mycket eller så får båtarna göra sig av med fiskerättigheterna och sen kan båtarna säljas då det inte behövs längre. År 2017 fanns det 179 båtar som inte levde upp till kravet genom att de inte alls fiskade på IOK eller FKA-rättigheter. Av dessa var det 49 båtar som främst fiskade hästräkor och musslor. De kommer att tvingas sälja sina FKA-rättigheter. 129 båtar var kvotbåtar, dvs de fiskade inte alls. De allra flesta av dessa har FKA-rättigheter och bara några få har IOK-rättigheter. Huvuddelen av de 89 båtar som fiskade, men inte levde upp till aktivitetskravet är små båtar med FKA-rättigheter.

De så kallade kvotkungar som har kvotbåtar som måste säljas och som jag inte nämnt ovan inkluderar Henning Kjeldsen (ND 14 Nanna), Birthe Kjeldsen (S 47 Lasse, HG 271 Lange Lars), Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg, RS 2 Lukas-Silas), Fiskeriselskabet 2Bis Aps (ägt av TripleNine, Hovgaard Schmidt och Hounisen, L 25 Aslan), Hametner Larsen (L 207 Nordkap II) och eventuellt också Jan Torp Nielsen (han kan dock också sälja sin andel i L 920 Tina Jeanette istället så har han inga IOK-rättigheter).

När det gäller båtar med fiskerättigheter för sperling (vitlinglyra) finns det företag, båtar och ägare som kan få problem på grund av aktivitetskravet. Även om det räknas på de totala fiskerättigheterna kan det bli problem för de som innehar stora fiskerättigheter för sperling  kombinerat med små rättigheter för annan fisk (exempelvis R 500 Sophia Hametner). Sperlingrättigheter är i praktiken nästan osäljbara och enda sättet för de som har stora fiskerättigheter för sperling att bli av med dem är sannolikt att byta med sådana som har stora fiskerättigheter för brisling (skarpsill).

Hametner Larsen skulle dessutom troligen bli tvingad att köpa fiskerättigheter för det skulle inte längre finnas tillräckligt för honom att hyra in. Alternativet är att han säljer båtar (för att köpa rättigheter behöver han kanske också sälja båtar). Det finns också andra som kanske tvingas köpa fiskerättigheter för att kunna fortsätta fiska som tidigare, exempelvis familjen Kloster (L 852 Michelle Jasmine), familjen Hovgaard Schmidt (L 526 Lonny Hedvig), L 854 Helle Ronny, Christer og Lennart Fiskeri A/S (L 106 Monsun), Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (L 421 Cadiz) och Odeskar Fiskeri A/S (AS 202 Neptun).

Aktivitetskravet har dock större konsekvenser för FKA-fiskare än för IOK-fiskare inkluderat de så kallade kvotkungarna. Bland FKA-fiskare finns fler kvotbåtar. En del mindre pelagiska fiskare påverkas också kraftigt av detta förslag.

När det gäller stora fiskerättigheter för vissa arter så finns det två förslag på minskningar. Ett gäller bara de 11 arter som det idag inte finns några gränser för hur mycket en person en båt eller ett företag får äga. Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S) kommer att bli tvungen att sälja NVG-sill, nordsjösill och blåvitling. Gullak Madsen måste göra sig av med NVG-sill, makrill och blåvitling, HG 333 Isafold måste avyttra NVG-sill, nordsjösill och makrill, Asbjørn A/S (fam. Magnusen) makrill och blåvitling, Cattleya A/S (Flemming Pedersen) hästmakrill, Tindskard brisling i Skagerak/Kattegatt, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson) sperling och Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg) måste minska sitt innehav av sill och brisling i Östersjön. I flera fall är det små mängder som behöver avyttras och i de flesta fall kan de stora båtarna (företagen, ägarna, kvotkungarna) byta fiskerättigheter med varandra.

Det förslag jag kommenterat från har två nivåer, en mildare nivå av minskning av maximalt innehav och en hårdare nivå på sänkningarna. Jag har utgått från förslaget med lite lägre sänkningar. Utgår vi från förslaget på större sänkningar så blir det fler pelagiska fiskeriföretag som behöver avyttra fiskerättigheter för vissa arter. Det andra förslaget som finns har också två olika nivåer men omfattar också de arter och bestånd för vilka det redan idag finns ett tak för hur mycket fiskerättigheter någon får ha. Även här finns det två nivåer på de föreslagna sänkningarna. Förslagens angivna siffror på nuvarande kvotkoncentration är dock i flera fall fel då de bara räknar per fiskebåt och inte räknar ihop hur mycket enskilda personer eller företag har sammanlagt. Kvottaken ska i framtiden gälla både per båt, per företag och per person. Exempelvis är det fel för sperling samt för sill och brisling i Östersjön.

I inget av alternativen kommer det att leda till att fler företag ägnar sig åt pelagiskt fiske utan det blir bara krångligare för de som idag fiskar pelagiskt. Sannolikt också mindre lönsamt för många då de som kan tänkas bli tvingade att köpa fiskerättigheter är såna som idag hyr fiskerättigheter och som måste skuldsätta sig mer än idag för att kunna köpa.

Sammantaget kommer de nya reglerna att påverka mindre fiskeriföretag och yrkesfiskare mer än större. Framförallt kommer yrkesfiskare som fiskar på deltid på FKA-fiskerättigheter att tvingas sälja både båt och rättigheter. Risken är därför att de nya reglerna leder till att fler småskaliga yrkesfiskare slås ut. Många av de så kallade kvotkungarna påverkas men de enda som påverkas mycket när det gäller att tvingas sälja fiskerättigheter och båtar är troligen Henning Kjeldsen och hans fru Birthe Kjeldsen. Det syfte Ib Poulsen och Simon Kollerup hade med sin politiska kampanj mot de så kallade kvotkungarna kommer inte att nås. Istället ser det ut som om de förslag kampanjen ledde fram till gör att ännu fler mindre yrkesfiskare slås ut och att små yrkesfiskare som vill ha alternativa fiskemöjligheter i framtiden fråntas dessa möjligheter. Musselfiskare och hästräkefiskare görs mer ensidigt beroende av fiske på en enda art. Slås det fisket ut har de inget alternativ.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!