Holmuddens Varv & Slip

Holmuddens Varv och Slip anlades av Anders Samuelsson år 1909 efter att han beslutat sig för att sluta arbeta som sjöman och köpt ett markstycke på Holmudden från ägarna av Sandgärdets (Sandegärdet) gård (i Fiskebåtarna och Varven uppges felaktigt gårdsnamn) en bit sydost om Vasseröd där ett annat varv var beläget. Redan från start byggdes en slip. varvet var från början ett reparations och underhållsvarv som bland annat sysslade med bottenmålning och reparation av fiskebåtar och fraktskutor.

Anders Samuelson med familj bodde till en början i Kvarnhagen (Kvarnehagen) 1,5 kilometer ifrån Holmudden via havet men 1913 byggde han ett nytt hus i Holmudden dit han och familjen flyttade. Någon väg fanns inte till Holmudden. Huset i Kvarnhagen såldes till brodern Nils Samuelsson. Anders Samuelsson ledde verksamheten vid varvet fram till 1937 då sönerna Sven Samuelsson och Gunnar Samuelsson tog över. Verksamheten bedrevs under deras ledning fram till slutet av 1960-talet och på 1970-talet upphörde varvsverksamheten.

Holmuddens varv 1980

Holmuddens varv 1980. Bild: Christine Fredriksen. Licens: CC-BY-NC-ND

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!