Vasseröds varv

Klinkbyggda båtar började byggas redan på tidig medeltid i bland annat Ramshult invid Lyresund. I Lalleröd är skeppsbyggnad känt sen 1660-talet, närmare bestämt 1667 då det omnämns för första gången, I Vasseröd förekom båtbygge redan i början av 1800-talet. Den plats där varvsverksamheten lokaliserades kallade Biskopsbryggan en bit söder om där färjan tilLyr går idag.

Den först kände båtbyggaren på platsen var Anders Andersson (1785-1874) som var från Lalleröd. Han gifte sig med Inger Hansdotter från Vasseröd och flyttade dit. Hans son Samuel Andersson (1815-1882), dennes son Abraham Samuelsson (1852-1937) och hans son Albin Abrahamsson (1875-1914) fortsatte bygga båtar på klink. På varvet har jakter och minst två galeaser byggts. Öppna båtar för fisket byggdes också, såväl mindre båtar som vadbåtar och större sjöbåtar.

År 1900 lät Albin Abrahamsson bygga en upphalningsslip några hundra meter norr om det befintliga varvet. Ytterligare två slipar byggdes innan 1910. Detta för att kunna reparera och underhålla båtar på ett enkelt sätt. Slipen var sannolikt den första i Bohuslän norr om Göteborgsområdet.

1910 byggde Abrahamsson också en såg vid bäcken från Vasserödsvattnet vid den ursprungliga varvsplatsen för att kunna såga sina egna plankor och brädor. Virke levererades även till andra fiskebåtsvarv, främst Ringens varv i Marstrand, Olsson i Skredsvik och Petters varv på Hälsö. All varvsverksamhet flyttade då till den nya varvsplatsen. Albin Abrahamsson bedrev även en viss fraktfart, vare delägare i fiskebåtar och exploaterade snäckskalsfyndigheter, så kallade skalbankar, på Lyr , Hermanö och Otterön. På 1930-talet startades också istillverkning för fiskets räkning. Ishantering bedrevs ända till 1962. Albin Abrahamssons bror Anders Abrahamsson flyttade för sin del till Smögen år 1931 där han övertog Smögenvarvets Slip och Mekaniska Verkstad.

Slipen på Vasseröds varv, 1910-talet.

Slipen på Vasseröds varv, 1910-talet. Bild: Nils Samuelsson. Public Domain

Varvet övertogs av sonen Ejnar Abrahamsson år 1935. 1936 byggdes en ny såg invid färjeläget där färjorna till Lyr går. Den gamla sågen las ner och 1939 upphörde varvsverksamheten. 1972 lades varvsverksamheten ner och företaget inriktades på trävaruhandel. Efter att Ejnar Abrahamsson gått i pension övertogs verksamheten av sonen Bertil Abrahamsson. Han sålde det 2011 till en koncern som i juli 2015 inte ville driva verksamheten längre. Byggvaruhandeln lever dock vidare med namnet Lyresund Trävaru AB och Bertil Abrahamsson har återkommit som en av flera delägare. Han äger också byggbolaget Ramshult på Orust AB.

Fiskebåtar byggda vid Vasseröds varv

MD 32 Verdandi, 1897, Tjörnekalv
MD 23 Bris, 1898, Tjörnekalv
MD 77 Clara, 1906, Åstol, Axel Berntsson och Olof Andersson
Palmina, 1906, Skärhamn
Gerda, 1907, Skärhamn
Vega, 1908, Nordvik
MD 87 Hilda, 1907, Klädesholmen, Carl och Mauritz Holm
MD 146 Brill no2, 1910, Åstol, Petter Pettersson, Axel Bengtsson, Johan Andersson och Johan Johansson

Källor:

Bornmalm, Bång & Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppbyggarna 2, 2016
Blom, Bornmalm & Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!