Hälleviksstrands Slip & Varv

Hälleviksstrands Slip & Varv grundades 1905 av Oscar Augustsson (1854-1932) som föddes på gården Röd i närheten av Hälleviksstrand. Familjen hade tvingats från gården  när fadern dog 1862. 1872 gick Oscar Augustsson till sjöss. 1879 gifte han sig med Inger Maria Jakobsdotter (1852-1935) och fortsatte arbeta till sjöss. 1883 gick han iland och arbetade därefter på Kustens varv i Göteborg där han lärde sig bygga kravellbyggda skepp.

1889 flyttade hela familjen till Hälleviksstrand dit familjen stuga flyttats från Grinnestaden i Röd. Han arbetade med reparation och underhåll av fartyg som kölhalades på holmarna Travleskär och Gålgårdsskär utanför Hälleviksstrand. 1891 köpte han tillbaka släktgården i Röd och strax före sekelskiftet hyrde han ett magasin i Hälleviksstrand för snickeri- och båtbyggeriverksamhet. Kring 1900 började han med underhåll av kuttrar och för att slippa kölhala dem så byggde han 1905 en slip i Gulkullevik en bit från samhället. Firman hade till en början namnet Oscar Augutsson & Söner. Företaget kom med start 1905 att installera motorer i många gamla segelkuttrar och andra båtar. 1910 färdigställdes det första nybygget, en tullbåt till Kustbevakningen. Som ett komplement til varvsverksamheten bedrev friman också fiskeriverksamhet.

Från 1915 byggde varvet om allt fler kuttrar till modernt fiske, Kuttrarna förbyggdes, dvs byggde om kraftigt ovanför vattenlinjen, blev både längre och mer sjövärdiga. Vid samma tid började firman också bygga fiskebåtar. Efter en tid kunde Oscar Augustsson lösa ut den andre delägaren, Ludvig Arvidsson, i firman. År 1915 fanns 15 anställda vid varvet. I början av 1920-talet uppfördes en mekanisk verkstad och på 1930-talet anlades en stenkaj.

Hälleviksstrands Slip & Varv

Hälleviksstrands Slip & Varv. Okänd fotograf

När Oscar Augustsson dog 1932 tog barnen August, Wilhelm, Joakim och Olga över verksamheten. Företagsnamnet blev nu Firma Oscar Augustssons söner. Några år in på 1930-talet upphörde nybyggnadsverksamheten på varvet medan reparations- och underhållsarbeten blev vanligare. Motorinstallationer i tidigare segelfartyg var också en viktig verksamhet. Varvet moderniserades kraftig under samma tid och i början av 1940-talet återupptogs nybyggnadsverksamheten. reparations- och underhållsverksamheten fortsatte dock vara av stor betydelse. En båthall byggdes i samband med en order på isländska fiskebåtar år 1944.

Under 1950-talet fick varvet problem med motorinstallationerna. Motorerna blev allt större och det gick inte att transportera dem till varvet. De fick då installeras i Göteborg dit skroven bogserades. På hemresan från Göteborg installerades sedan hytterna av lättmetall när de började ersätta hytter av trä. Detta skedde vid varven i Marstrand eller i Djupvik. Vid denna tid arbetade omkring 20 personer vid varvet.

År 1960 ombildades Hälleviksstrand Slip & Varv till aktiebolag och varvet togs över av ägarnas söner. År 1963 byggdes en ny brygga. Varvet fick därmed en ganska stor ägarskara. i motsats till flera andra varv började varvet inte tillverka ståltrålare och lyckades håll igång bygget av träfiskebåtar ända till 1967 då varvet fick problem då en kunde som beställt en lustjakt inte kunde betala räkninagrna. Den ofärdiga båten blev stående på slipen under lång tid, orsakade ekonomiska problem och förhindrade att andra byggen kunde genomföras.

1971 fick varvet dock en order på en minsvepare från Marinen vilket möjliggjorde fortsatt verksamhet. Vid varvet arbetade då delägarna, Bror Oscarsson, Nils Oskarsson, Arvid Oskarsson och Ivar Oskarsson samt en person till, Nils Andersson. Christer Oscarsson, son till Bror Oscarsson, började också arbeta på varvet i samband med beställningen från den svenska Marinen. Ytterligare 4 personer kunde också anställas. En viss nybyggnadsverksamhet fortsatte vid varvet som 1976 hade 6 anställda varav 4 var delägare; Bror Oscarsson, Christer Oscarsson, Nils Oskarsson och Nils-Rune Oskarsson (son till Nils). Huvudverksamheten var dock underhåll och reparation av träbåtar. 1983 levererades den sista fiskebåten, en häcktrålare av trä. Idag har företaget två verksamheter, uppläggning och förvaring av fritidsbåtar samt reparation av träbåtar, både skutor, fiskebåtar och andra. Det är det sista kvarvarande träbåtsvarvet i Bohuslän.

Idag heter företaget Hälleviksstrands Varv AB och har 7 anställda. Ägare är Christer Oscarsson och Nils-Rune Oskarsson.

Fiskebåtar byggda vid Hälleviksstrands Slip & Varv

Förbyggda kuttrar Hälleviksstrand Slip & Varv

LL 491 Rudolf, 1915, Edshultshall
LL 493 Lilly, 1920, Gullholmen
LL 868 Mizpah, 1920, Mollösund
Autentic (Odd, Od), 1922, Rossö
Majken (Garfield), 1923, Bleket
LL 278 Seagull, 1927, Mollösund
LL 228 Mörvenol, 1933, Edshultshall
MD 76 Maud, 1934, Kyrkesund (enligt andra uppgifter 1935)
LL 245 Prins Carl, 1934, Ellös
Fenby, 1935
Primrose, 1935, Grundsund (enligt andra uppgifter 1936)
LL 515 Harry, 1935, Grundsund (enligt andra uppgifter 1937)
LL 195 Dollar (Gunnar), 1936, Edshultshall
LL 220 Pride of the Ocean, 1936, Långesjö
Hilde, 1936, Edshultshall
LL 207 Minnie, 1937, Gullholmen
LL 36 John Morley, 1937, Grundsund
LL 178 Civil Lord, 1937, Mollösund (enligt andra uppgifter 1932)
SD 312 Lord Nelson, 1938, Rossö
LL 316 Conquest, 1938, Gullholmen (enligt andra uppgifter 1939)
LL 211 Nil Desperandum, 1939, Gullholmen
LL 508 Prins Valdemar, 1939, Skärhamn
LL 328 Mersey, 1939, Mollösund
LL 491 Rudolf, 1939, Edshultshall (andra gången)
SD 449 Shamrock, 1940, Björnäs
Sunbeam, 1943, Väjern (enligt andra uppgifter 1944)
SD 505 Diligence, 1944, Hamburgsund

Lord Nelson på slipen i Hälleviksstrand

SD 312 Lord Nelson på slipen i Hälleviksstrand, sannolikt 1938. Public Domain

Källor:
Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven  Skeppsbyggarna 2, 2016
Åke Eriksson, Hälleviksstrands Slip och Varv, Träbiten 106, 1999

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!