MSC-certifiering för sill i västra Östersjön, Skagerak och Kattegatt försvinner

Svenska och danska yrkesfiskare avsäger sig sitt gemensamma MSC-certifikat för fiske på det vårlekande sillbeståndet i Skagerrak, Kattegatt och västra Östersjön. Sverige och Danmark fiskar på samma bestånd som Tyskland, vars certifikat dras tillbaka. Det hela beror på nya vetenskapliga råd som ändrat de gränser för vilka ett bestånd anses livskratfigt eller inte. Vid sillfisket i Skagerak fångas höstlekande nordsjösill, vårlekande rügensill och lokalt lekande Skageraksill. Det går inte att skilja de olika bestånden åt.

De nya beräkningarna gäller enbart den vårlekande Rügensillen. Rügensillen leker i södra Östersjön men vandrar upp till Kattegatt och Skagerak för att äta upp sig under sommaren och början av hösten. Dessa förändrade beräkningar är också orsaken till att kvoten för sill i västra Östersjön sänkts mycket kraftigt.

I de senaste vetenskapliga råden från ICES (Internationella havsforskningsrådet) för det vårlekande sillbeståndet i västra Östersjön, konstaterade därför ICES att enligt de nya reglerna för beräknad biomassa så ligger den under ett viktigt biologiskt gränsvärde. Det kopplar ICES samman med att rekryteringen av ung fisk är låg. Den nya vetenskapliga beräkningsgrunderna innebär att allt fiske som fiskar på detta sillbestånd inte längre uppfyller kraven i MSC:s standard för ett uthålligt och välskött fiske.

– Vid en MSC-granskning använder man alltid den bästa tillgängliga forskningen. De senaste data och modellerna tillämpas även i detta fall vilket innebär att beståndens storlek nu är under Blim, vilket den inte får vara om den ska anses hållbar och klara MSC:s standard för ett hållbart fiske, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Österjöregionen, i ett pressmeddelande.

Nytt sätt att uppskatta bestånd

En ny statistisk modell som ICES använde sig av i den senaste beståndsuppskattningen ledde till att de ändrade uppfattning om hur livskraftigt beståndet av den vårlekande sillen är. Själva sillbestånden har inte minskat i biomassa. Däremot har referenspunkten för biomassgränsen (Blim) – den punkt under vilken ett bestånds hälsa anses vara kritisk – höjts av ICES från 90 000 ton till 120 000 ton.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!