Sportfisketidningar ljuger ständigt om torsken i Östersjön

Fiskejournalen och Fisheco är två sportfisketidningar som finns på nätet. De ljuger ständigt om orsaken till problemen med torskens hälsotillstånd i Östersjön. Torsken är småvuxen och mager. Huvudorsaken till problemen för torskens hälsa är övergödning och syrebrist. Ingen av detta orsakas av fiske. Varken av bottentrålning eller annat fiske.

När det gäller kustnära torsk längs Sveriges östersjökust är huvudproblemet dock ett annat. Säl är huvudproblemet. Sälen sprider parasiter som orsakar sämre hälsa hos torsken. Dessutom äter sälen så mycket torsk att det småskaliga kustnära fisket hotas. Ett annat problem för det småskaliga kustnära fisket är att sälen äter fångsten i garnen och förstör garnen.

Fiskejournalen och Fiseco påstår ständigt att bottentrålning skulle vara problemet. Men bottentrålning orsakar inga hälsoproblem hos torsken. Bottentrålningen i Östersjön berör en mycket liten del av Östersjön, endast 20% av Östersjöns bottnar berörs av bottentrålning. En del av dessa bottnar  återfinns i Bottenviken där siklöja fiskas med bottentrål. Den som tror att det är bottentrålningen som är det stora problemet i Östersjön ljuger eller så vet personen inte vad den talar om. När det gäller sportfisketidningarna är det möjligt att de inte vet vad de pratar men kanske troligare att de medvetet ljuger.

Att sluta med bottentrålningen räddar ingen torsk. Det ger inte mer torsk, det innebär inte bättre hälsa för torsken och det räddar inte det småskaliga kustfisket. Bottentrålningen är nämligen inte problemet.

Bottentrålning är lika långsiktigt hållbart som annat fiske. Att påstå motsatsen som sportfisketidningarna gör är helt enkelt bara dumheter. Att bottentrålningen påverkar bottnarna är dock helt klarlagt. Artsammansättningen påverkas, men det betyder ju inte att fisket inte skulle vara hållbart. Det är som med jordbruket. Artsammansättningen på odlade åkrar förändras, men det kan ju vara ett långsiktigt hållbart och ekologiskt jordbruk ändå.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!