Einar Karlssons varv

Einar Karlsson föddes på ett torp i Skälebacken år 1910 som son till Karl Amandus Olsson och Nikolina Niklasdotter men familjen flyttade 1925 till gården Liden i Kungsviken som de fick arrendera. Ägare till gården var Lars Theodor Antonsson som var lantbrukare och båtbyggare. Både Lars Theodor Antonsson och hans fru dog tidigt, 1911 respektive 1915. De efterlämnade 5 barn, sönerna Tore och Tolle samt döttrarna Anna, Bertha Theodora och Greta Johanna.

Tore Larsson växte därför upp hos sin farbror Anton Antonsson i Brattås som också var lantbrukare och båtbyggare. Tore Larsson startade varv i Göteborg 1947 men flyttade tillbaks till Liden i Kungsviken där han byggde lustbåtar och fritidsbåtar. Brodern Tolle Larsson var vuxen och arbetade i gruvan i Brattås. Han bodde kvar på gården Liden i ett av rummen i huset där familjen Amandus Olsson arrenderade resten. 1935 tog Einar Karlsson arrendet på Liden och föräldrarna flyttade till ett nybyggt hus på Näsudden i Kungsviken som dock också låg på Lidens arrenderade mark. Detta år etablerade också sin varvsverksamhet och gifte sig med Astrid Dahlborg från Dragsmark.

Einar Karlssons två år äldre bror Torsten Olsson blev också båtbyggare. Han började arbeta hos båtbyggaren Hjalmar Johansson i Kungsviken och följde med denne när han flyttade sin verksamhet till Långedrag i Göteborg. Senare köpte Torsten Olsson Önnereds båtvarv i Göteborg ihop med en kompanjon. Efter några år övertog han ensam varvet. Den yngre brodern Knut Sigurd Olsson arbetade för sin del också som båtbyggare, bland annat på Einar Karlssons varv.

Även Einar Karlsson morbror Johan Niklasson var båtbyggare med ett litet varv i Uddevalla.

Kungsviken 1938

Kungsviken 1938. På bortsidan av viken ligger från vänster Anders Mattsson varv och Einar Karlssons varv. På hitsidan mitt emot Einar Karlssons varv syns Bröderna Antonssons varv.

Sin båtbyggarkarriär började Einar Karlsson med att bygga ekor på logen på gården och som ung arbetade han blanda annat för Hjalmar Johansson och Henrik Johansson, farbror till Gösta Johansson som var en känd båtbyggare. En kort tid var han också till sjöss och arbetade bland annat för Hjalmar Johanssons bröder Olle och Martin Johansson som bedrev fraktfart. 1940-42 bodde Einar Karlsson i Göteborg och arbetade på Sverres varv. Där träffade han Harry Hallberg som 1943 flyttade till Kungsviken och blev kompanjon med Einar Karlsson.

Einar Karlsson etablerade sitt varv på arrenderad mark som han dock sen kunde friköpa. 1938 byggde han en båthall och ungefär vid samma tid köpte han ett äldre hus på andra sidan viken som han lät flytta och göra om till snickeriverkstad. 1946 byggdes en ny snickeriverkstad, 1948-49 samt 1954-55 byggdes båthallen ut. En ny mekanisk verkstad uppfördes och den gamla stugan flyttades och blev förråd. I slutet på 1940-talet anlades också en mindre slip. På slipen underhölls småbåtar som mindre fiskebåtar, jullar och tullbåtar med mera.

I samband med att båthallen byggdes ut ersattes slipen med en sjösättningsramp. Under andra halvan av 1950-talet byggdes en lite större slip och på 1960-talet byggdes den ut för att kunna hantera fraktskutor och större fiskebåtar. På 1950-talet inköptes också en blocksåg så varvet kunde såga sitt eget virke. Innan dess sågades virket hos Henrik och Gösta Johansson på andra sidan viken. Förutom Henrik och Gösta Johansson hade också Sigurd Martinsson och hans far Olle Mattsson samt Gustav Johansson på Brattås var sin blocksåg.

1944 skiljdes Harry Hallberg och Einar Karlsson åt. Hallberg etablerade ett eget varv bredvid Einar Karlssons varv. I slutet av 1940-talet började Einar Karlsson bygga fiskebåtar efter att främst ha byggt mindre bruksbåtar innan dess medan Hallberg tidigt fokuserade på fritidsbåtar. Vid mitten av 1950-talet började varvet också tillverka fritidsbåtar och slutet av 1950-talet och början av 1960-talet fanns det 16 anställda vid varvet. Dessutom blev Einar Karlsson redare för en fraktskuta, en brittisk kutter vid namn Fertile. Underhålls- och reparationsverksamheten vid varvet var också omfattande.

Kungsviken 1960

Kungsviken 1960. Till vänster skymtar Gösta Johanssons varv, till höger syns Einar Karlsson varv med Harry Hallbergs varv bortanför.

Einar Karlssons söner Gösta Karlsson (senare Dahlborg) och Thorwald Karlsson blev båda båtbyggare och arbetade båda först på faderns varv. Ihop med Bernt Arvidsson började Thorwald Karlsson senare bygga inredningar till fritidsbåtar efter att han arbetat en tid med samma sak på Arendalsvarvet i Göteborg. Bland annat gjorde de inredningar åt Einar Olsson och Cristoph Rassy. Kring 1970 började de också bygga egna båtar i plast och 1972 sjösatte de sin första båt. 1975 grundade de Najadvarvet i Henån.

Den sista fiskebåten byggdes 1963. Samma år började Gösta Dahlborg (tidigare Karlsson), han hade tagit sin mors flicknamn när hon dog 1958, arbeta i Göteborg på Ros & Hagströms varv på Ringön. Verksamheten i Kungsviken lades ner. 1966 återkom Gösta Dahlborg till Kungsviken. Han etablerade då en egen rörelse i varvslokalerna, Dahlborgs Slip & Mekaniska. En fiskebåt byggdes därefter. Brodern Thorwald Karlsson och hans kompanjon Bernt Arvidsson använde också lokalen för att bygga båtinredningar vid denna tid. Varvet underhöll och reparerade mindre båtar och färjor, fritidsbåtar, gamla fiskebåtar ombyggda till fritidsbåtar etc. Efter 1980-talet drevs varvet huvudsakligen som en mekanisk verkstad och dessutom användes lokalerna för vinterförvaring av fritidsbåtar.

Kungsviken 1977

Kungsviken 1977. Rassys varv (Christop Rassy köpte Harry Hallbergs varv år 1965 när Hallberg byggt nytt i Ellös och flyttat dit) och Dahlborgs varv

Dahlborgs Slip & Mekaniska såldes år 2000. Därefter revs de äldre varvsbyggnaderna och istället uppfördes en ny marina. Marinan drivs av Kungsvikens Marin & Fritid AB som ägs av Eric Oscar Taube och Jan Daniel Hedberg som också är innehavare av ett antal fastighetsbolag.

Fiskebåtar byggda vid Einar Karlssons varv, namn, byggår, hemmahamn, köpare

VY 20 Isa, 1950, Katthammarsvik
SG 12 Trygg, 1951, Nogersund, Allan Edvinsson, Edvin Augustsson och Anders Andersson
SD 295 Svanefjord, 1955, Hälsö (Strömstad)
LL 37 Lister, 1959, Gullholmen, John Bertil Ohlsson, Karl-Gustav Olsson och Albin Olsson
GG 376 Saigon II, 1960, Öckerö, Allan Karlsson, Åke Wallhult och Lennart Johansson
GG 149 Kenya, 1961, Styrsö, Einar, Manne och Leif Pettersson samt Ivan Carlund (motorn lyftes ombord vid kaj i Uddevalla)
LL 51 Lavö, 1963, Lavön, Karl Gustav Olsson (såld nästan direkt som  LL 51 Rane med Slussen som hemmahamn)
LL 26 Nord, 1969, Käringön

Källor:
Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna 2, 2016

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!