Anders Mattssons varv

I området kring Kungsviken har båtar sannolikt byggts en medeltiden, kanske så långt tillbaka som vikingatid. Öster om själva Kungsviken ägde bland annat gårdarna i Brattås mark och väster om ligger det som är det egentliga Kungsviken samt gårdar som Kroken och Kungsberg. Även gården Liden ligger öster om Kungsviken. På såväl Brattås som Liden har det byggts båtar under lång tid.

I egentliga Kungsviken har bland annat Anders Mattsson, Einar Karlsson, Harry Hallberg haft varv medan Alfred Johansson och hans ättlingar byggt båtar i Brattås. Däribland ett par fiskebåtar. Anders Mattsson byggde många fiskebåtar och Einar Karlsson byggde några stycken.

Anders Mattsson, eller som han kallades Anders Mattsa, fast han hette Anders Martinsson, drev ett varv i Kungsviken. Han föddes 1871 i Svineviken och byggde fortfarande båtar på 1930-talet. Han tillhörde en familj av båtbyggare som varit verksamma i Svineviken i 5 generationer. Till en början byggde han ekor och jullar vid sitt varv i Kungsviken, i slutet på 1800-talet började han bygga lite större klinkbyggda båtar som användes till sillgarnsfiske. Mellan 1906 och 1920 byggdes även ett antal fiskebåtar vid hans varv. Även galeaser och andra lite större skepp höre till det som varvet byggde. I huvudsak byggde Anders Mattsson dock jakter och andra mindre bruksbåtar.

Fiskebåtar byggda på Anders Mattssons varv

Anders Mattsson

Anders Mattsson, till vänster, och Bernhard Olsson, längst till höger, bygger en garnbåt. 1906.

Källor:
Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna 2, 2016

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!