En kommentar till Conrad Stralkas lögner i SVD

Följande är en parafras på Conrad Stralkas propagandaalster om fisket i Östersjön och Öresund vilken publicerats av Svenska Dagbladet som alltså sprider fabricerade lögner från lögnfabriken BalticSea2020.

En kommentar till propagandisten Conrad Stralka

Bohusläns fjordsystem har alltid varit ett trålfritt område. Just för att viljan att värna om naturen till havs varit större i Bohuslän än i resten av Sverige

Det har i sin tur inte bidragit till ett livskraftigt torskbestånd. Politikerna i Östersjöområdet bör därför blicka mot Bohuskustens fjordar för att se vilken uppenbart brist på effekt trålfiskeförbudet haft på havslivet, den lokala turismen och det småskaliga kustfisket.

Trålfiskeförbudet i Bohuslän har inneburit att passiva och mer selektiva fiskeredskap används men det finns ändå ingen torsk. Ett trålförbud på torsk i Östersjön skulle innebära en omställning för några yrkesfiskare samtidigt som det inte på något sätt skulle kunna rädda torskfisket. Även om det främst använts passiva fiskemetoder i Bohusläns fjordar som garn- ryssje- och burfiske, så har det på lång sikt inte lett till fler arbetstillfällen, inte gett ökade förtjänster inom yrkesfisket och inte heller gett en ökad fisketurism.

I Bohusläns fjordar finns idag inget starkt bestånd med torsk i alla storlekar men där finns en omfattande fisketurism. På bryggor och turbåtar samlas entusiaster i förhoppning om fiskelycka.

PS. Conrad Stralka gör i SVD:s bilaga Rädda Östersjön en stor sak av att Öresund haft bottentrålsföbud sen 1930-talet och menar att det är orsaken till att torsken finns kvar: Det är ett helt lögnaktigt påstående med tanke på att det aldrig trålats i Bohusläns innerfjordar men där finns ändå ingen torsk. I den fjord där det numera trålas i viss (mycket liten) utsträckning, Gullmarsfjorden, där finns det däremot ett litet lokalt torskbestånd. Stralka arbetar för BalticSea2020, en organisation som gjort lögnen till sitt arbetssätt, en lögnfabrik. Finansiering av deras lögnproduktion står en känd finans- och skattefifflare för.

BalticSea2020 står också för en annan artikel där i praktiken påstår att torskfisket i Östersjön på 1980-talet var normalt. Dagens fiske i Östersjön är ett långsiktig historiskt perspektiv förmodligen mer normalt än den tidens fiske. Kanske dubbelt så stort fiske som idag är ännu mer normalt (50 000 – 100 00 ton per år). Fisket är inte orsaken till att torsken i Östersjön försvunnit, i alla fall är inte trålfisket orsaken (cirka 20% av Östersjön trålas).

Dagens fiske i Bohusläns fjordar där det alltid rått trålfiskeföbud är i princip inget alls i jämförelse med förr i tiden

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!