Lögnfabriken – BalticSea2020

Stiftelsen BalticSea2020 är en en enda stor lögnfabrik när det gäller deras arbete kring fiske. De ljuger om orsakerna till Östersjötorskens dåliga hälsa och sprider lögnerna vidare till olika typer av medier, däribland sportfisketidningarna där okunniga eller medvetet lögnaktiga journalister fortsätter ljuga och sprida osanningar.

Torsken i Östersjön är småvuxen och mager. Huvudorsaken till detta är övergödning och syrebrist. Inget av detta orsakas av fiske. Varken av bottentrålning eller annat fiske i sig. Att torsken tidigare fiskats för hårt kan dock ha bidragit till problemen. Det överfisket har skett både med garn och med bottentrål. Idag, sen cirka 5-10 år tillbaka, finns emellertid inget överfiske i Sverige och Danmark. Polska garnfiskare ägnar sig dock än idag åt ett omfattande svartfiske av torsk som bidrar till problemen. Om bottentrålning förbjuds blir det ännu lättare för de polska garnfiskarna att ostört få ägna sig åt sitt olagliga tjuvfiske. Där det trålas kan ingen fiska med garn. Sammantaget är det nog så att det polska garnfisket är ett större problem för torsken i Östersjön än det svenska och danska bottentrålsfisket.

När det gäller kustnära torsk längs Sveriges östersjökust är huvudproblemet dock ett annat. Säl är huvudproblemet. Sälen sprider parasiter som orsakar sämre hälsa hos torsken. Dessutom äter sälen så mycket torsk att det småskaliga kustnära fisket hotas. Ett annat problem för det småskaliga kustnära fisket är att sälen äter fångsten i garnen och förstör garnen.

BalticSea2020 driver en kampanj för att stoppa bottentrålningen i Östersjön, trots att det inte har något med torskens hälsoproblem att göra. De påstår att de vill förbjuda bottentrålning för att rädda torsken och rädda kustfisket. Problemet är att det också är en lögn. Att förbjuda bottentrålning räddar varken torsken eller det kustnära fisket.

Det enda som kan rädda kustfisket av torsk är säljakt. Det vet Conrad Stralka som leder BalticSea2020. Han har personligen sagt till mig att han förstår och känner till detta. Ändå fortsätter den organisation han leder att ljuga om detta. Att sprida lögner.

Bottentrålning orsakar inte problemen när det gäller torsken i Östersjön. Det gör syrebristen och övergödningen. Att ta bort bottentrålningen kan därför inte rädda torsken. Att påstå att förbud mot bottentrålning kan rädda torsken i Östersjön är att sprida lögner. Det gör BalticSea2020.

För att försöka påskina att de vet vad de pratar om så ljuger BalticSea2020 dessutom om bakgrundsfakata. De hittar på sanningar som inte finns. De påstår att det är bottentrålningens fel att torsken försvunnit i Bohusläns innerfjordar. Vilket ju är ett mycket märkligt påstående eftersom det aldrig bottentrålats där. All trålning har alltid varit förbjuden i Bohusläns innerfjordar.

Atta bottentrålning inte skulle kunna vara ekologiskt hållbart är också en lögn. Sant är att bottentrålning förändrar bottenfaunan och bottenväxligheten. Ofta innebär det en minskad artrikedom. Men det leder i många fall också till ökad produktivitet. Mer fisk, mer räkor och mer kräftor som kan fiskas kommersiellt. Det funkar precis som jordbruk. På en odlad åker minskar artrikedomen, men det hindrar inte att jordbruket ändå kan vara ekologiskt och biologiskt hållbart. På samma sätt är det med fiske och bottentrålning. BalticSea2020 är oärliga på denna punkt. De ljuger inte direkt men utelämnar viktiga fakta.

Bottentrålning sker på 20% av Östersjöns botten. En del av detta är i Bottenviken där det fiskas siklöja med bottentrål. Annat sker i södra Östersjön. Att under 20% bottentrålad botten skulle hota Östersjöns ekologiska system är totalt orimligt. BalticSea 2020 är inte ärliga och inte seriösa.

I Öresund finns fortfarande ett livskraftigt torskbestånd. Huvudanledningen till det är att det ännu inte finns säl i Öresund. Men det är en tidsfråga. När säl etablerat sig ordentligt i Öresund så är det slut med det kustnära torskfisket även där. Ett bottentrålningsförbud lär inte hjälpa då det inte bottentrålas i Öresund. BalticSea2020 menar att det finns torsk i Öresund på grund av bottentrålningsförbudet. Men med tanke på att det inte finns torsk i Bohusläns fjordar trots att där aldrig bottentrålats så är det knappast ett sanningsenligt påstående. Orsaken till den negativa utvecklingen i Bohusläns fjordar är inte känd. Men det måste vara nåt som skiljer Öresund och innerfjordarna åt, inte nåt som de har gemensamt som frånvaron av bottentrålning.

Sammantaget bör nog BalticSea2020 betraktas som inget annat än en lögnfabrik. En lögnaktig propagandamaskin om använder pengar från en man som fått dem med tveksamma metoder och som i sin verksamhet använder tveksamma metoder, lögner och utelämnade sanningar som de viktigaste sätten att arbeta.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Lögnfabriken – BalticSea2020”

Kommentarer är stängda.