39% mer fisk i Nordostatlanten

Den totala biomassan i Nordostatlanten har ökat med 39% mellan 2003 och 2016. Samtidigt har antalet överfiskade bestånd i samma havsområde minskat med 43%. Det har alltså skett en mycket kraftigt förbättring av tillståndet i havet när det gäller Nordostatlanten. Allt fler arter och bestånd fiskas hållbart:

This is according to new data gathered from the North East Atlantic, which found fishing is now stabilising at sustainable levels, with a 43% decrease in overexploited stocks in the last decade. The proportion of stocks outside safe biological limits dropped by more than half during the same period. Fish populations have been generally increasing, reaching in 2016 biomass levels 39% higher than in 2003.

Även om förhållanden i Nordostatlanten förbättrats kraftigt så har situationen i Medelhavet inte förbättrats. Där är läget fortsatt mycket dåligt med överfiske och fiskbestånd som överfiskas kraftigt:

Although fish stock recovery is positive, the Mediterranean situation is continuing to cause concern and Garat stated that scientific advice recommends TAC cuts for certain stocks. He said: “It is clear that no matter how well we manage our stocks, fish populations will always fluctuate. We therefore call on policy-makers to look at the big picture and set the TACs for 2019 in accordance with this positive trend.”

I Medelhavet finns i praktiken inga kvoter (ingen TAC) för de flesta arter och ingen gemensam fiskeripolitik). Blåfenad tonfisk utgör dock ett undantag och där finns kvoter som är mycket mindre än för 15 år sen vilket bidragit till den fenomenala återhämtningen för tonfiskbeståndet i Nordostatlanten-

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!