39% mer fisk i Nordostatlanten

Den totala biomassan i Nordostatlanten har ökat med 39% mellan 2003 och 2016. Samtidigt har antalet överfiskade bestånd i samma havsområde minskat med 43%. Det har alltså skett en mycket kraftigt förbättring av tillståndet i havet när det gäller Nordostatlanten. Läs mer…