Fiskerinäringen i Göteborg behöver bättre villkor

Det skriver de två moderaterna Hampus Magnusson och Axel Josefsson idag i en debattartikel i GP med anledning av att frågan ska tas upp i kommunstyrelsen efter att den bordlagts vid tidigare möten. Det är naturligtvis en korrekt ståndpunkt. Det billigaste sättet att skapa bättre villkor för fiskerinäringen är att fördjupa farleden in till Fiskebäck och bygga ut hamnen där. Samtidigt ska betydelsen av detta inte överdrivas vilket Magnusson och Josefsson tyvärr gör.

De två moderaterna har inte en rimlig bild av vad en utbyggnad av hamnen i Fiskebäck skulle innebära. De tror att det kan leda till fler landningar i Fiskebäck. Det kommer inte att bli fallet. De båtar som idag inte kan komma in i hamnen i Fiskebäck är de stor pelagiska fiskebåtarna,

De stora pelagiska båtarna som har Fiskebäck som hemmahamn fiskar större delen av året i Östersjön och landar sin fisk i Västervik. Under en period på hösten fiskar de i Skagerak och landar i Skagen, Rönnäng, Ellös och Mollösund. På senvåren och under tidig sommar fiskar de i sydliga delar av Nordsjön och landar i Thyborøn, Hanstholm och Skagen. Deras landningar sker direkt till fabrik och kommer inte att ändras på något sätt om Fiskebäcks hamna byggs ut. Dessutom är det svenska yrkesfiskare som äger större delen av fiskindustrin i Skagen och delar av fiskindustrin i Hanstholm liksom fabrikerna Ellös, Mollösund och Rönnäng så några förändringar av var landningarna sker kommer inte att äga rum.

Det som är viktigt med en utbyggnad av Fiskebäcks hamn är att underhåll och reparationer kan ske vid kaj i Fiskebäck istället för i Skagen eller nån annan dansk hamn. Inköp av bränsle kan också ske i Sverige liksom inköp av mat och andra förnödenheter som behövs ombord. Detta innebär också att de mindre båtarna får tillgång till en bättre infrastruktur med serviceföretag. De stora båtarna behövs för att de serviceföretagen ska kunna överleva och det gynnar också de små fiskebåtarna som fiskar mer kustnära.

Så en utbyggnad av hamnen i Fiskebäck gynnar småföretag som levererar produkter och service till fiskeriföretagen. Me de stora fiskeriföretagen närvarande med sina båtar kan de företagen överleva vilket också gynnar det småskaliga kustnära fisket. Utan en satsning kan det mer småskaliga kustnära fisket slås ut i Fiskebäck genom att möjligheter till lokala inköp och lokal service försvinner.

Läs också: Göteborgspolitikernas ointresse för fisket

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!