Allmags varv

Varvet startades på sydsidan av Allmags kile vid Allmags brygga år 1897 av Selmer Niklas (Klas) Olsson. Allmag ligger på östra Orust. 1890 hade Klas Olsson tillsammans med Karl Bohlin övertagit affären vid Allmags brygga. Affären upphörde 1947. 1897 anlade han varvet som främst byggde lots- och tullbåtar. Han hade lärt sig båtbyggaryrket av Harald Seldén på varvet i Buvenäs.

I området hade det funnits skeppsvarv sedan flera hundra år tillbaka. Varvet i Öberg strax norr om Allmags varv är känt från början av 1700-talet. Där byggdes flera större segelfartyg, först på Öbergsnäs, sedan lite längre söderut. I slutet av 1800-talet tycks varvsverksamheten i Öberg ha upphört. Längre norrut fanns också Kärrs, Buvenäs och Syltenäs varv. Framförallt Buvenäs kom på 1900-talet att bli känt för båtbyggeri, främst av fritidsbåtar som exempelvis Folkbåtar.

1906 anlades ett nytt varv på nordsidan av Allmags kile, när intill den plats där Öbergs varv tidigare legat. En slip anlades för att kunna bygga lite större fiskebåtar. 1907 flyttades varvsverksamheten från Allmags brygga till den nya platsen. 1909 friköpte Klas Olsson marken och 1912 uppfördes en ny större varvsbyggnad som senare kompletterades med ett större virkesmagasin. Det nya varvet anlades specifikt för att bygga fiskebåtar med motorer. Motorerna sattes ofta in i båtarna vid Lysekils Mekaniska Verkstads filial på Marstrand och vid AB Marstrands Mekaniska Verkstad. På varvet arbetade även Klas Olssons yngre bror Josef Olsson såväl som brorsonen Ivar Axelsson (började på varvet 1910 när han var 13 år gammal). Varvshallen från 1912 med intilliggande virkesförråd revs 2006 och ersattes med en moderna båthall.

Varvet gick i konkurs 1917 och såldes då till AB Livbåtsvarvet i Göteborg som ägdes av John Wennerholm. Efter konkursen började Klas Olsson att arbeta på Fridhems varv i Lysekil men efter några år där blev han verkmästare på Källvikens varv i Dragsmark. Ivar Axelsson fortsatte arbeta på varvet som verkmästare och styrelsemedelm i AB Livbåtsvarvet. Med tiden blev han också delägare. Varvet byggde därefter livbåtar, allmogesnipor, ekor och utombordsmotorbåtar och hade på 1920-talet ett 30-tal anställda. Sammanlagt har varvet byggt omkring 1 500 livbåtar av trä. 1948 uppförde en ny stor varvshall. På 1920-talet byggde varvet om flera fartyg till logementsfartyg. De sju fartygen låg sedan vid varvet fram till 1951 när de inte användes till annat, underhölls och skötte som av varvet. Syftet var att använda dessa till att husera strejkbrytare etc. Det kom dock mest att användas för inkvartera extra arbetskraft vid olika projekt längs Västkusten. Ett av fartygen (Bercut) användes också som fångläger för kommunister under andra världskriget.

Allmags varv 1944

Allmags varv 1944.

1951 började varvet tillverka livbåtar av plast. Samma år övertog Kjell Wennerholm ledningen av varvet då fadern dog. Varvet var det första i Sverige som byggde båtar av plast. 1957 tillverkades mer än 300 livbåtar. 1958 flyttades platsbåtstillverkning bort från Allmag och AB Livbåtsvarvet gick i konkurs.  Året efter övertog Ivar Axelsson varvet genom bolaget Allmags Varv AB.

Ivar Axelsson avled 1972 och varvet såldes till Allmax Marin (bröderna Sven och Kaj Modig). Detta bolag ägnade sig från 1971 åt uthyrning av segelbåtar (Maxi-båtar, därav namnet). Båtbyggeriet upphörde därefter. Uthyrningsverksamheten bedrevs först vid Allmags brygga där varvet en gång startat. Vid köpte av Allmags varv flyttades uthyrningen av segelbåtarna dit. Efter några år sålde Kaj Modig sin del av företaget till paret Sven och Anne-Marie Modig.

1994 köptes varvet av Leif Tiderman från Bohus varv. Uthyrningsverksamheten flyttade till Stenungsund och två år senare brann varvshallen från 1948 ner totalt. År 200 såldes varvet till Fredrik Stagler och verksamheten inriktades på vinterförvaring samt underhåll av fritidsbåtar.

Fiskebåtar byggda vid Allmags varv

Källor:
Blom, Bornmalm & Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
Bornmalm, Bång, Fredriksen & Ohlsson. Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna, 2009