Smögens Plåt & Svetsindustri AB

Smögens Plåt- & Svetsindustriers varvsverksamhet startades i slutet av andra världskriget (15 mars 1944) med namnet Smögens Bleck- & Plåtslageri. År 1947 flyttades verksamheten till Tegelholmen som då var en liten ö med en mindre träbro över till Smögen. Under femtiotalet gick verksamheten så småningom in på lite tyngre plåtarbeten med fokus på ombyggnader och reparationer av båtar.

År 1957 levererades det första första större nybygget som var en bilfärjan som kom att trafikera Smögen – Kungshamn fram till det att Smögenbron invigdes i december 1970. Varvet byggde färjor, räddningsbåtar, lotsbåtar och fiskebåtar i stål.

2005 köptes företaget av Smögenbryggan och senare fusionerades de olika bolagen. Varvsverksamheten lades ner. 2008 fick det nya företaget namnet AB Smögenbryggan Turistindustrier, idag Smögenbryggan AB.

Fiskebåtar byggd av Smögens Plåt & Svetsindustri AB (sannolikt ej komplett)

LL 338 Karlsö, 1985, Kungshamn
KA 15 Tallona, 1986, Sturkö
Venus, 1988, ?? (idag LL 628 Atlantic)
GG 562 Randi, 1990, Fotö
SD 199 Klijoni, 2004, Nordkoster

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!