Greenpeace jämför äpplen och päron

Pelagiskt fiske sker främst långt ute till havs och på fiskarter som har lågt värde i förhållande till vikten. Det är arter som främst lever mitt i vattnet och inte nära botten. Fisket innebär tydliga stordriftsfördelar, kvoterna och fångsterna är stora.

Greenpeace jämför antalet FQA-enheter med varandra. Hur mycket fisk som ingår i en FQA-enhet varierar med art och med året. Det går alltså inte att jämföra 1 FQA-enhet för torsk (demersal fisk, högt värde per vikt) med en FQA-enhet för sill (pelagisk fisk, lågt värde per vikt) och sedan hävda att ett visst företag har en viss andel av all fisk. Det går att säga att de har en viss andel av sillen, en viss andel av makrillen, en viss andel av torsken osv. Mätt i FQA-enheter, men då värdet för FQA-enheterna är okänt och hur mycket av varje art som ingår för varje art är okänt är den jämförelse som Greenpeace gör helt utan verklighetsförankring.

Vidare gäller att de små båtar som fiskar kustnära efter värdefulla demersala arter inte kan fiska sill, makrill, blåvitling, skarpsill, lodda eller tobis långt ute i Atlanten eller mitt ute på Nordsjön. Stora båtar konkurrerar inte med kustfiskare och hela den motsatsställning som Greenpeace målar upp är totalt felaktig. I verkligheten existerar den inte.

Greenpeace redovisar inte heller kollektivt ägda FQA-enheter som står för en mycket stor del av de demersala FQA-enheterna. Att de inte gör det snedvrider bilden av kvotinnehaven grovt.

Till slut är det så att antalet fiskebåtar och yrkesfiskare minskat i hel Europa. Det har varit en nödvändig utveckling., Övergivna fiskesamhällen är därför inget unikt för Storbritannien och har dessutom inget med stora fiskebåtar att göra. I allmänhet har minskningen varit större när det gäller antalet stora båtar. Inget fiske har heller flyttats från brittiska yrkesfiskare till andra länders yrkesfiskare. De kvoter som brittiska yrkesfiskare fick när landet gick med i EU motsvara de historiska fångster, dvs det fiske, de haft. Den brittiska andelen har inte ändrats sen dess.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!