Avtal om förbud mot oreglerat kommersiellt fiske i Arktis

Stora delar av Arktis, 2,8 miljoner kvadratkilometer, kommer skyddas från oreglerat kommersiellt fiske och oljeprospektering i minst 16 år framöver. 11 länder, USA, EU, Ryssland, Norge, Island, Grönland, Färöarna (Danmark har förhandlat och undertecknat för de två så det är 10 undertecknare), Kanada, Japan, Korea och Kina har enats om att utforska området vetenskapligt innan fiske- och oljeföretag släpps in. På så vis kan det i framtiden fattas bättre underbyggda beslut kring ekonomiska aktiviteter i Arktis – inklusive jakten på de oljefyndigheter som misstänks finnas under havsbottnen.

Fisket kan lockas till Arktis då varmare vattentemperaturer leder till att fiskbestånden flyttar länge norrut samtidigt som delar av Arktis blir isfria så att fiske blir möjligt. Med det nya avtalet så måste fiskeriföretagen vänta med fiske i Arktis minst 16 år. Det är första gången flera länder enas om ett lagligt bindande, förebyggande avtal om att skydda ett område från oreglerat kommersiellt fiske innan fiske påbörjats. De 16 åren kommer kunna förlängas i femårsperioder, om alla parter samtycker.

Avtalet innebär inte ett totalt förbud mot fiske i Arktis vilket Supermiljöbloggen tycks tro utan enbart ett förbud mot oreglerat kommersiellt fiske. Fiske för forskningsändamål och reglerat kommersiellt fiske är fortfarande möjligt. Dessutom gäller avtalet enbart de 11 länder som undertecknat det och är alltså möjligt att kringgå genom att flagga fiskebåtar i andra länder än de som undertecknat avtalet. Avtalet gäller internationellt vatten i Arktis och inte de ekonomiska zoner som tillhör de kringliggande länderna inklusive Spetsbergen (Svalbard) som förvaltas av Norge genom ett annat internationellt avtal. Kommersiellt fiske kommer därför att vara möjligt i många delar av Arktis där det idag inte förekommer på grund av is.

Arktis

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!