Märkligt stor ökning av torskkvoten i västra Östersjön

I östra Östersjön ville ICES se en halvering av torskkvoten. EU-kommissionen lade däremot ett förslag som bara innebar en minskning med 15% och det är också det beslut som fattats av EU:s ministerråd (fiskeministrarna i EU-länderna). Minskningen ligger inom ramen för ICES rådgivning och är i enlighet med den långsiktiga förvaltningsplanen.

När det gäller det västra torskbeståndet föreslogs en viss ökning av ICES och EU-kommissionen föreslog en ökning med 31% till till 7 340 ton vilket är helt i linje med den vetenskapliga rådgivningen från ICES som rekommenderade en kvot mellan 5 867 ton och 22 238 ton. Beslutet i EU:s ministerråd blev en höjning med 70% till 9 515 ton. Också det inom ramen för ICES rådgivning och i enlighet med den långsiktiga förvaltningsplanen men ändå lite märkligt.

Trots att de beslutade kvoterna (TAC) ligger inom ramen för ICES rådgivning och den långsiktiga förvaltningsplanen hävdar miljörörelserna felaktigt att de inte gör det. Det är alltså ett felaktigt påstående men det hindrar inte att ökningen av torskkvoten i västra Östersjön känns onödigt stor och minskningen i östra Östersjön märkligt liten. Faktiskt kritiseras detta också av representanter för de svenska yrkesfiskarna:

– Jag blir lite orolig, jag tycker inte att de har lyssnat tillräckligt på vetenskapen denna gången. Att sänka med bara 15 procent i östra beståndet är en för låg sänkning och att ta ut hela den höjningen på västra beståndet tycker jag också är lite vågat. Det kanske hade varit smartare att spara den lite, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation och ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund.

– Torsken blir ju den symbolarten som visar att den inte mår bra när miljön går ner i Östersjön och man måste göra något åt det. Detta kan inte fortgå, vi måste ha ett friskt hav.

Sannolikt är det Danmark som drivit på för högre torskkvoter i västra Östersjön och de danska yrkesfiskarna är mycket nöjda med beslutet:

“Det er et ministerråd, som i dag har taget ansvar og er blevet enige om at fastsætte bæredygtige kvoter for Østersøen for 2019. Det vil jeg godt kvittere fiskeriminister Eva Kjer Hansen og hendes medarbejdere for”, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

[…]

“Det er en balanceret aftale for torsk i Østersøen. Det er meget positivt for dansk fiskeri, at man er blevet enige om ikke at videreføre den meningsløse lukkeperiode for torsk i vest, som blev indført, ikke ud fra biologisk rådgivning men ud fra politiske forhold. Samtidig afspejler kvoterne bestandsudviklingen og den biologiske rådgivning. Et sagligt stykke arbejde”, påpeger Svend-Erik Andersen.

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!