Muddring av Fiskebäcks hamn närmare en verklighet

Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat att öppna för en muddring av Göteborgs hamn genom att fatta beslut om att ärendet ska upp på kommunfullmäktige nästa vecka. Det är bra så, men vänsterpartiets, socialdemokraternas och miljöpartiets representanter visar återigen upp sin okunnighet om fiske. Arne Larsson som skrivit en artikel i GP visar också han att han vet väldigt lite om yrkesfisket.

Miljöpartiet och vänsterpartiet genom Daniel Bernmar menar dock att det borde sökas efter alternativa platser till Fiskebäck. Det har dock redan gjorts, en omfattande utredning finns och det finns inga sådana platser i Göteborg. Att driva den linje miljöpartiet och vänsterpartiet förordar är att motarbeta fisket och de lösningar på vissa fiskerelaterade problem som finns. Ann-Sofie Hermansson från socialdemokraterna är också delvis inne på samma linje.  Alla tre partierna driver för närvarande en fiskerifientlig politik.

Arne Larsson i GP har för sin del fått för sig att de stora fiskebåtarna tidigare (för 20 år sen) landade sillen i Fiskebäck. Så har aldrig varit fallet. Sillen som fiskas i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt landas främst till fiskindustrin i Skagen, Ellös, Mollösund och Rönnäng som ägs av yrkesfiskarna själva. Så har det varit länge. Skarpsill och sill från Östersjön har alltid i huvudsak landats i östersjöhamnar, framförallt Västervik och Simrishamn. Numera dominerar Västervik totalt.

Landningar av industrifisk (skarpsill, sill från Östersjön och tobis) går främst till fiskmjöl, fiskolja och foder. En gång i tiden landades en del av detta till Ängholmens fiskmjölsfabrik vid Rönnäng. Den ägdes av de svenska yrkesfiskarna själva. Men den är nedlagd sen länge och numera går industrifisken (skrapfisken) huvudsakligen till fiskmjölsfabriken i Skagen dit också huvuddelen av det som landas i Västervik går. Sillindustrin och fiskmjölsfabrikerna i Skagen och Hanstholm ägs huvudsakligen av de svenska yrkesfiskarna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!