Fiskbranschen varnar för ökad byråkrati

Svensk Dagligvaruhandel, Föreningen Fisk och Skaldjursrådet, Fiskbranschens Riksförbund och Sveriges Fiskares producentorganisation (SFPO) varnar i en debattartikel i GP för att onödig byråkrati riskerar att försvåra för svenskt fiske och fisknäring:

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har under flera års tid utvecklat ett nationellt digitalt spårbarhetssystem för EU/svenskfångad fisk som hanteras och säljs i Sverige, vilket i korthet innebär att fisk som är fångad i Sverige/ EU ska kunna spåras till var den fiskades. Vi konsumenter ska till exempel kunna få veta var gösen vi köpte fiskades.

Syftet med spårbarhetssystemet är att komma åt fusk inom fiskerinäringen. Det är tänkt att företag som köper fisken till vidareförsäljning ska registrera sig i myndighetens digitala spårbarhetssystem. Oproblematiskt och rimligt kan tyckas vid en första anblick, men tittar man närmare blir det tydligt att HaV:s projekt är kantat med flera problem, brister och frågetecken och total brist på lyhördhet mot de som ska använda systemet.

[…]

Konsekvenserna av HaV:s, enligt vår mening, bristfälliga hantering av frågan drabbar näringslivet och i slutändan konsumenten. Det är ett risktagande för näringslivet att registrera sig i ett system som kostar både ekonomiska och personella resurser och som med största sannolikhet kommer behöva göras om på grund av den nya lagstiftningen som kommer från EU.

Risken är så pass stor att det troligen kommer leda till att företag inte kan använda systemet och därmed inte heller kunna erbjuda svensk/EU- fångad fisk. Konsumenterna kan komma att märka ett minskat utbud av svensk och EU-fångad fisk och i stället se mer fisk fångad utanför EU i livsmedelsbutiker och på restauranger.

Resultatet av HaV:s arbete med spårbarhet kan enligt fiskbranschen bli motsatsen till syftet med spårbarhetssystemet. Minskad spårbarhet och mindre lokalt fångad fisk blir resultatet. Sämre för miljön och också på alla andra sätt.

Hela debattartikeln finns på SFPO:s hemsida.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!