Misstänkt bedrägeribrottslighet bland danska fiskare

I den danska debatten om fiske verkar det ibland som om yrkesfiskare är lika stora kriminella banditer som gangstergängen i Köpenhamn som skjuter på varandra eller de kriminella mc-gängen. I verkligheten är dock brottsligheten mycket liten bland danska yrkesfiskare, förmodligen lägre än i den danska befolkningen som helhet, för yrkesfiskare finns ju främst i de delar av Danmark där brottsligheten är lägst.

Det dansk yrkesfisket och brottslighet har återigen uppmärksammats efter en rapport från Rigsrevisionen om inkompetent och korrupt förvaltning när det gäller EU-bidrag till fiske. Det är egentligen inget av problemen i förvaltningen som kan skyllas på yrkesfisket och brottsligheten i form av fusk med EU-bidrag är mycket lågt bland yrkesfiskare.

Rigsrevisionen har kontrollerat 123 bidragsärenden av totalt 506 genom stickprovskontroller. Utöver detta har de också analyserat 333 kontrollärenden av olika slag där yrkesfiskare överträtt reglerna. Det senare har gjorts för att se om felaktiga bidrag utbetalats då fiskebåtar och yrkesfiskare som överträtt reglerna inte har rätt till bidrag. De har hitta mycket allvarliga problem och fel i hanteringen av bidragen hos danska myndigheter. Dessutom en mängd allvarliga missförhållanden när det gäller själva fiskerikontrollen.

10 % av de ärenden (12 stycken) som stickprovskontrollerats beräknas bli polisanmälda. Av totalt 506 bidragsärenden misstänks alltså bedrägeribrott i 2,4%. Endast 5 fall är dock så här långt polisanmälda vilket motsvarar 4 %. Om brottsligheten är lika hög även bland resten av bidragsansökningarna blir det 20 fall av bedrägeri totalt. Det är en ganska hög andel vilket betyder att det faktiskt finns fog för en viss kritik även av de danska yrkesfiskarna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!