Muddring av Fiskebäcks hamn i Göteborg kan bli av

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att de vill att Fiskebäcks hamn ska byggas ut och fördjupas. Det betyder dock inte att det verkligen kommer att ske. Detta då finansieringen inte ordnats ännu. De borgerliga partierna var för en utbyggnad av Fiskebäcks hamn medan vänsterpartiet och miljöpartiet var helt emot medan socialdemokraterna hade en mittemellanlinje.

Vad som faktiskt beslutades under torsdagen var att fastighetskontoret ska påbörja arbetet med en detaljplan samt se över om det går att få till stånd en samfinansieringslösning.

Hampus Magnusson från moderaterna fortsatte dock ändå med att använda sig av felaktigheter i debatten genom att prata om landningar. Landningar av sill och annat från de stora båtarna kommer aldrig att ske i Fiskebäck utan de kommer fortsätta att ske i Skagen, Västervik, Rönnäng, Mollösund och Ellös.

Det är bra att kommunfullmäktige är positiva till en muddring och utbyggnad av hamnen i Fiskebäck. Men ännu är det långt till att det faktiskt ska bli av. För att det ska bli av krävs att yrkesfisket deltar i finansieringen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!