Marina skyddsområden räddar inte haven

Miljöorganisationer presenterar ofta marina skyddsområden (MPA) som ett bra sätt att rädda havet. Men marina skyddsområden räddar inte haven. Huvudproblemen för haven och livet är att havet blir varmare på grund av klimatförändringar vilket också medför ett surare hav, övergödning och nedskräpning där plastskräp och oljespill spelar en avgörande roll. För fisken i havet är också illegalt fiske ett problem.

Marina skyddsområden kan inte lösa något av ovanstående problem. De påverkar bara det lagliga reglerade fisket och inget av de problem so haven står inför. Marina skyddsområden kan vara bra för att bevara vissa skyddsvärda arter i begränsade områden eller för att tillfälligt lösa en del problem med vissa fiskarter i begränsade områden. Men som lösning för havets miljöproblem fungerar marina skyddsområden inte alls.

Förutom när det gäller illegalt fiske är överfiske idag ett minskande problem:

In fact, overfishing has been reduced during the last decades thanks to the implementation of these management measures. In US waters fish stocks listed as ’overfished’ halved between 1997 and 2014 According to European Commission 68% of stocks are within safe biological limits almost doubling its 2003 level (35%).This is also the case in Latin-American countries where management strategies have been implemented (for example Peru, Argentina or Chile). This only confirms that fisheries management work.

Lokalt i svenska havsområden är även säl- och skarvproblem förutom de mer övergripande hoten mot havet som nedskräpning, klimat och övergödning. Illegalt fiske utfört av framförallt polska garn- och trålfiskare i Östersjön är också ett lokalt problem.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!