Hoten mot haven – dumheterna i Dagens PS

En tidning som heter Dagens PS har publicerat en artikel om de fem stora hoten mot haven av en journalist som heter Annika Hjerpe. Problemet är att artikeln i huvudsak består av dumheter, ofullständig information och felaktiga slutsatser. Läs mer…

Marina skyddsområden räddar inte haven

Miljöorganisationer presenterar ofta marina skyddsområden (MPA) som ett bra sätt att rädda havet. Men marina skyddsområden räddar inte haven. Huvudproblemen för haven och livet är att havet blir varmare på grund av klimatförändringar vilket också medför ett surare hav, övergödning Läs mer…