Rädda Östersjötorskens felaktigheter om fisket i skyddsområden

Rädda Östersjötorsken är en kampanj som gjort sig känd för sina ständiga lögner och felaktigheter. Nu sprider de lögner om fiske i marina skyddsområden samt om Havs- och vattenmyndigheten:

Nu visar det sig att ansvariga myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten (HaV), känner till att det fiskas i skyddade områden utan att vidta några rättsliga åtgärder. Detta trots att de enligt lag ska agera vid överträdelser. Det första politiska beslutet om landningsskyldighet togs 2013 och utkastförbudet infördes 2015. Ändå fortsätter utkasten och myndigheter ser mellan fingrarna när fiskare trålar i marina skyddade områden.

Det är i stort sett fel i varje stavelse och varje påstående i det citerade stycket.

Det är inte olagligt att fiska i marina skyddsområden. Det finns mindre områden inom de marina skyddsområdena där det är förbjudet att tråla eller helt förbjudet att fiska. Vid 100 tillfällen i år har fiskebåtar registrerats i dessa områden på ett sätt som skulle kunna tyda på olagligt fiske. Men det kan också vara en mängd andra legitima orsaker till att de passerat dessa områden. För de får passera dessa områden. Förutom i de marina skyddsområden finns det mycket stora områden i Sverige där trålning är förbjudet och en hel del mindre områden där fiske är helt förbjudet. Det krävs med andra ord inte marina skyddsområden för att fiske ska vara förbjudet. Rädda Östersjötorsken far med lögner och vilseleder.

Havs- och vattenmyndigheten har ingen laglig skyldighet att polisanmäla sådant som skulle kunna vara olagligt fiske. Fiskerilagen är inte skriven på det sättet, vilket däremot miljölagstiftningen är. Men fiske reglera av Fiskerilagen och det är också den som styr Havs- och vattenmyndighetens arbeta med fiske. Rädda Östersjötorsken ljuger.

Utkastproblematiken har inget med olagligt fiske i skyddade områden att göra och det är därför en helt irrelevant sak vad det gäller eventuellt olagligt fiske i skyddade områden. Utkast är också olagliga om det handlar om kvoterade arter, men det är en helt annan problematik än eventuellt olagligt fiske i skyddade områden. Rädda Östersjötorsken vilseleder. Den stora anledningen till utkastproblem i Östersjön är säl som orsakar sjuk, svältande och skadad torsk och i västerhavet är det bristen på överförbara fiskerättigheter och fungerande system för detta.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!