Ingen nyhet att det finns lokala lekbestånd av torsk i Bohusläns fjordar

Resultat från nya undersökningar visar att lokala torskbestånd fortfarande finns kvar vid Bohuskusten. Dessa små bestånd kan antingen vara resultatet av kolonisering eller att de tidigare lekbestånden inte helt försvunnit. Detta är dock egentligen ingen nyhet. I såväl Havstensfjorden som Gullmarsfjorden har andra undersökningar genom åren visat på att där finns lekande torsk (Gadus morhua). Det har i sin tur lett till fiskeförbud och stora begränsningar av var, när och hur det får fiskas i dessa fjordar. Trålning har aldrig förekommit och ändå har torsken försvunnit. Trots att en del av dessa restriktioner nu gällt under lång tid i Havstensfjorden så har bestånden av torsk inte hämtat sig. Även i Bottnafjorden och Brofjorden kan det sen länge finnas lokal lekbestånd av torsk.

Torsk

Torsk. Bild: Wilhelm von Wright

– Våra resultat visar på att det finns ett eget lokalt torskbestånd vid Bohuskusten, men det är ännu okänt hur gammalt det är. Det kan ha uppkommit nyligen genom kolonisering men även vara en rest av det tidigare lokalt stora torskbeståndet. Det är i alla händelser utomordentligt viktigt att beståndet skyddas effektivt, säger Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet, en av författarna till artikeln som nyligen publicerades i ICES Journal of Marine Science.

Kustvattnen har provtagits med håv för att samla in och uppskatta tillgången på torskägg och därefter har äggens DNA analyserats. Undersökningen visar tydligt att torsk fortfarande leker vid Bohuskusten. De analyserade torskäggen har genetisk likhet med lekmogen torsk som kan fångas vid kusten, medan de samtidigt avviker från de två stora, närliggande torskbestånden i Kattegatt och Nordsjön, även om mönstren i den genetiska strukturen i kustområdena är svår att fullständigt klarlägga. Torsk i Skagerrak tycks därmed vara en blandning av lokalt lekande torsk som fullbordar hela livscykeln i fjordar och skyddade områden och utsjölekande bestånd vars avkomma utnyttjar t.ex. Bohuskusten som uppväxtområde, men som därefter återvänder till föräldrafiskens lekplatser.

Den publicerade artikeln i ICES Journal of Marine Science i december 2018 är skriven av forskarna Henrik Svedäng, Julia M. I. Barth, Anders Svenson, Patrik Jonsson, Sissel Jentoft, Halvor Knutsen, och Carl André resultaten av sina undersökningar. Både Svedäng och Svenson är bland de forskare som också tidigare visat på att lekande torsk förekommer i bl.a Havstensfjorden och varför de nu låtsas som om det är nya rön förstår jag inte. Det är oärligt och misstanken är ju att de vill försöka misskreditera de teorier som hävdar att sälen är orsaken att torskbestånden inte återhämtar sig. Det är inte heller klart om forskarna hittat lekbestånd av torsk någon annan stans än i Brofjorden, Bottnafjorden, Havstensfjorden och Gullmarsfjorden. Om så är fallet är det en nyhet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!