Naturskyddsföreningen och WWF ljuger om olovlig trålning

I en debattartikel i GP skriven av Karin Lexén, Naturskyddsföreningen och Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF påstå det att det förekommit 100 fall av olovlig trålning i de marina skyddsområdena Kosterhavets nationalpark, Väderöfjorden och Bratten i Skagerak. Påståendet är en lögn.

Det finns inget bevisat och belagt fall av olovlig trålning överhuvudtaget. Det finns däremot 100 observationer med hjälp av positionsdata från AIS och VMS som kan tyda på olovlig trålning, men ingen av dessa observationer behöver vara olaglig trålning. Det kan vara felaktiga positionsangivelser, att fartyg rört sig sakta genom ett skyddat område utan att ha haft trålen ut, att båten varit inne på skyddat områden men inte trålen osv. Troligen förekommer det olaglig trålning, men för att hävda att det verkligen är så behövs bevis. Förutom de 100 eventuella fallen som Havs- och vattenmyndigheten observerat fisnn det också tidigare undersökningar som visar att olaglig trålning förekommer.

Utifrån sitt obevisade påstående föreslår Naturskyddsföreningen och WWF fyra åtgärder:

  1. Kommersiellt fiske i skyddade områden tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen för att säkerställa att fisket inte har negativa effekter på bevarandevärden, likt annan marin verksamhet.
  2. Striktare kontroll införs i form av kameraövervakning på båtarna för att komplettera fjärrövervakningen och på så sätt bekräfta potentiella överträdelser.
  3. Möjligheterna till striktare sanktioner vid överträdelser utreds.
  4. Större skyddade områden med fiske- och bottentrålningsförbud etableras, med väl tilltagna buffertzoner för att minska oavsiktlig negativ inverkan på särskilt känsliga miljöer.

Att miljöpröva fisket i efterhand när det gäller Kosterhavet och Väderfjorden är befängt. Om det inte varit så att fiske accepterats i området hade det aldrig blivit nån nationalpark och inget marint skyddsområde. Detsamma gäller Bratten. På Bratten fiskas större delen av den svenska räkan. På Bratten är det ravinområden som skyddas. Det går inte att tråla där då risken att få trålen förstörd är för stor. Att det skulle förekomma en större mängd olaglig trålning i området är därför mycket tveksamt. Buffertzoner skulle därför inte heller innebär ett ökat skydd, utan bara vara dåligt för fisket. Det blir en meningslös åtgärd utan positiv effekt.

Det enda trålfiske som förekommer i Kosterfjorden och Väderöfjorden är trålfiske med små båtar och små trålar. Det är ett miljövänlig fiske utan större påverkan på bottenmiljön mer än i begränsade områden. I  området får inget annat trålfiske bedrivas då det ligger innanför trålfiskegränsen. Trålfiske är i grunden förbjudet och räkfisket är ett undantag. Att utvidga de bottentrålsfria områdena är därmed helt meningslöst. De går inte att göra större. Att begränsa andra typer av fiske är också en meningslös åtgärd så länge det handlar om att skydda bottenmiljöer. Det innebär inte heller nån skillnad för fisken som lever pelagiskt då den rör sig över stora ytor.

Vilken effekt kamerövervakning skulle ha när det gäller var det trålas begriper jag inte. Kamerövervakning kan inte användas så. På fiskebåtar används kameror för att kontrollera fångsten och inget annat. Att övervaka den enskilde yrkesfiskaren med kamera vore helt oacceptabelt av integritetsskäl.

Även striktare sanktioner är ett meningslöst förslag. Det som är svårt är att bevisa olaglig trålning, Striktare sanktioner eller hårdare straff skulle inte förändra det. Om det någon gång skulle finnas ett fall med fällande dom för olaglig trålning kommer det sannolikt att handla om en mindre kustnära trålare. Ett hårt straff skulle då slå ut den yrkesfiskaren för gott. Små kustnära yrkesfiskare har inte så stora marginaler.

Det är uppenbart att Karin Lexén och Håkan Wirtén inte vet speciellt mycket om fiske. Sannolikt inte heller deras eventuella rådgivare i frågan. De ljuger om verkligheten och lägger helt meningslösa förslag.

Läs också:

PS. Den som illustrerat artikeln verkar inte heller ha nån kunskap om fisk. Båten på bilden är ingen trålare.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!