Fiskerforum fantiserar om Werner Larsson Fiskeeksport

Werner Larsson Fiskeeksport A/S är ett stort sillbearbetnings- och exportföretag i Skagen. Företaget ägs av den nederländska familjen Hoogwegt via det nederländska företaget B.V. Kennemervis Groep. Fiskerforum, Danmarks största tidning om fiskeri, fantiserar därför, ja de far helt enkelt med lögn, när de skriver följande:

Men selskabets ejer og direktør samt fjerde generation i familiedynastiet Mads Larsson, er alligevel særdeles godt tilfreds.

Mads Larsson är visserligen direktör och ättling till företagets grundare men ägare är han inte.  Det är märkligt att en stor dansk fiskeritidning har fel på detta sätt. Fel har vi alla till och från, men ett fel av denna typ där sanningen bara finns ett knapptryck bort är underligt och tyder på ganska mycket slarv.

Artikeln handlar för övrigt mest om Brexit och dess eventuella konsekvenser för Werner Larsson Fiskeeksport. Det bitarna av artikeln har Fiskerforum hämtat från en artikel i Fødevarewatch i februari där Mads Larsen uttalar sig:

”Vi ønsker at investere, og vi ønsker at udvikle vores forretning. Vi har midlerne til det, er parate, og vi har truffet de strategiske beslutninger. Men vi holder tilbage lige nu,” siger adm. direktør Mads Larsson.

Fødevarewatch citerar i sin tur en artikel från februari i ekonomitidningen Børsen som enligt Fødevarewatch skriver:

Usikkerheden er stor blandt danske fiskeriselskaber, der risikerer at blive påvirket yderst negativt af brexit. Frygten er, at briterne og EU ikke laver en særaftale omkring fiskeriet i britisk farvand, hvor dansk fiskeri henter 30 pct. af værdien af sine fangster.

Frågan är om artikeln från februari och Mads Larsens uttalande fortfarande har relevans. Det är trots allt nästan ett år gammalt. Det verkar onekligen som om Fiskerforum fantiserar även kring detta. I vilket fall som helst handlar det om en sak som faktiskt inte är en nyhet, men var det i februari. Företagets årsredovisning är förstås en nyhet, men artikeln i Fødevarewatch som Fiskeriforums artikel i huvudsak bygger på är det inte.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!