Professor: Säl och skarv äter lika mycket fisk som yrkesfisket tar upp

När det gäller kusterna i Östersjön och fisket längs kusten så är det så att skarv och säl äter lika mycket fisk som fisket tar upp. Detta enligt en studie som gjorts av Stockholms universitet, SLU med flera. Professor Sture Hansson säger att rapporten visar att skarv och säl kan innebär minskade fångster lokalt:

– De senaste 30 åren har det kommit två fiskare till som fiskar lika mycket som mänskan. Många förknippar minskade fångster med säl och skarv och vår undersökning visar att ja, så kan fallet vara lokalt, säger Sture Hansson.

Hansson är professor i ekologi vid Stockholms universitet och han ledde det internationella forskarteamet som skrev rapporten. Han tillbakavisar nu den kritik som finländska forskare riktade mot hans rapport.

Totalt tar fisket I Östersjön tar upp drygt tre gånger så mycket fisk (cirka 700 000 ton, huvuddelen av det är sill och skarpsill) som fåglar och sälar tillsammans (200 000 ton), men när det gäller det kustnära fisket fångar säl och skarv minst lika mycket som vad människan gör.

Det är i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. I detta fiske är abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga, och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar. Eftersom fisket efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande. Det finns därför en konkurrens om resurserna.

Ålen har av okänd anledning minskat dramatiskt och anses vara akut hotad. Av den orsaken har fisket reducerats och i de senaste fiskeriförhandlingarna inom EU pläderade Sverige för ett totalt ålfiske­förbud. I detta perspektiv ska noteras att skarvens konsumtion av ål är av samma storleksordning som fiskets fångster.

Baserat på dessa resultat drar forskarna slutsatsen att de negativa effekterna på fiskbestånd av fåglar (främst skarv) och säl måste beaktas i fiskeriförvaltningen. Om fiskbestånd minskar på ett sätt som inte är acceptabelt, beroende på fiske och/eller rovdjur, behövs åtgärder. Dessa kan vara minskat fiske eller åtgärder för att reducera mängden sälar eller fiskätande fåglar. Sådana åtgärder kan vara jakt för att minska bestånden eller åtgärder för att skrämma iväg djuren från vissa områden.

Forskningsresultaten tyder på att säl- och skarvjakt är nödvändigt för att det kustnära fisket ska kunna överleva,

Sälar och fåglar har inga stora effekter på havsfisket av sill (strömming), skarpsill och torsk.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!