Dumheter från miljöorganisationen Oceana om hållbart fiske

Miljöorganisationen Oceana påstår att det nordeuropeiska fisket skulle kunna öka om det fiskades enligt MSY. När det gäller svenskt fiske är det ju bara dumheter. Allt svenskt fiske sker under eller på MSY. De vetenskapliga råden för kvoter sätts utifrån MSY och svenskt fiske fiskar i allmänhet inte ens upp sina kvoter. Att minska fisket för att uppnå MSY är därför inte möjligt och Oceanas beräkningar av utökat fiskeutrymme i framtiden om fisket minskar nu är faktiskt bara dumheter. Det finns ingen grund för deras påståenden helt enkelt mer än för enstaka mindre bestånd och arter.

Speciellt grundlöst är det när det gäller det pelagiska fisket på sill, skarpsill, tobis och makrill som Oceana fokuserar på. Det fisket sker idag på vetenskapligt fastställda kvoter (som politikerna också följer) enligt MSY förutom när det gäller det västra beståndet av sill i Östersjön (Rügensill, WBSS) där nya beräkningsmodeller lett till att fisket ska anpassas till dessa vilket innebär en gradvis minskning av kvoten.

Exakt samma resonemang gäller också för det danska fisket som ju i stort är samma fiske som det svenska fisket men med ett bättre kvotutnyttjande för demersal fisk. Kvotutnyttjandet när det gäller pelagisk fisk är ungefär som i Sverige.

Det pelagiska fisket i Danmark och Sverige är sannolikt ett av de mesta miljö- och klimatvänliga fisken som existerar. Det fiskas långsiktigt hållbart och enligt MSY. Nåt utrymme för ökad fångst på det sätt som Oceana påstår finns helt enkelt inte. Oceana fantiserar helt fritt utan någon som helst verklighetsanknytning. Sannolikt är det i stort sett lika stora fel när det gäller deras beräkningar av fisket i övriga länder i nordvästra Europa såsom Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Irland.

Att det skulle förekomma överfiske i Danmark och Sverige i nån större skala är faktiskt inget annat än en lögn från Oceana.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!