Sveriges mest miljövänliga fiskebåtar

En lista på Sverige mest miljö- och klimatvänliga fiskebåtar är till sto del en lista på Sveriges största fiskebåtar. Detta då det mest klimat- och miljövänliga fisket bedrivs med flyttrål och snörpvad efter sill, makrill och skarpsill samt är storskaligt. Huvudsakligen är det båtar som fiskar pelagiskt med flyttrål och snörpvad som finns med på listan. I vissa fall kan de användas för annat fiske i mindre utsträckning och en del fiskar sill med bottentrål. Det gäller främst mindre båtar på listan.

Båtar från västkusten som främst fiskar kräfta med bottentrål eller bur samt båtar som fiskar torsk i Östersjön men dessutom också pelagiskt finns inte med. Båtar som fiskar sill med garn i Öresund finns med även om de också fiskar torsk då de har låg bränsleförbrukning på grund av kort gångväg. Även en del båtar som kanske främst fiskar sill med bottentrål finns med. De har också låg bränsleförbrukning på per fångad mängd fisk. Problemet är där att trålen vidrör botten.

Det är omöjligt att rangordna fiskebåtarna sinsemellan men rent generellt är det avståndet till fiskeplatserna från landningshamnen och storleken på fångsten som avgör hur miljö- och klimatvänliga fiskbåtarna är. Nyare är också mer miljövänliga än äldre (energisparande åtgärder av olika slag, effektivare motorer).

I listan har jag därför valt att sätta nya båtar högst upp och de äldsta längst ner. Större båtar är oftast bättre klimatmässigt då de har mindre bränsleförbrukning i förhållande till mängden fångad fisk. De är i allmänhet också nyare och ligger därför högt upp på listan nedan. En del båtar är modernare än vad byggåret anger och motorer kan vara bytta. Det gäller exempelvis SM 53 Glomskär och SIN 50 Laguna. Vissa uppgifter kan säkert också vara fel. Det gör att listan ändå inte ska betraktas som en rangordning i miljövänlighet. Men det är Sverige miljövänligaste båtar som finns med. Det beror på att de som finns med är de som främst, i allmänhet enbart, fiskar pelagiskt med flyttrål, snörpvad eller garn.

2018 efter tonnage, båt, byggår, hemmahamn, ägare

GG 229 Clipperton, 2018, Donsö, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)
GG 330 Carmona, 2014, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 778 Lövön, 2012, Rönnäng, Lövön AB (Arvidsson)
GG 206 Ahlma, 2005, Fiskebäck, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 218 Västfjord, 2002, Fotö, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)
GG 505 Polar, 2000, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
GG 158 Sunnanland, 2000, Fiskebäck, Axfish AB (Axelsson)
VY 21 Axelia, 2000, Ronehamn, Göran Gardell
GG 203 Ginneton, 1997, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 764 Astrid, 1997, Rörö, Astrid Pelagic AB (Johansson)
VY 43 Viken, 1993, Botvaldevik, Leif Olofsson
VK 190 Scanö, 1991, Händelöp, VK 190 Fiskeri AB (Nilsson & Svensson)
SG 146 Nimrod, 1985, Nogersund, Nimrod 3 AB (Arvidsson)
NG 35 Ellis, 1985, Oxelösund, Oxelöfisk AB (Jansson & Karlsson)
VY 33 Britton, 1984, Ronehamn, Enbloms Fiske AB (Enblom)
SG 73 Saga, 1984, Krokås, Jonas Olofsson
SG 40 Miraculix, 1983, Nogersund, Gallerna AB (Johansson)
VY 76 Boköland, 1982, Slite, FF Boköland HB (Ahlqvist)
KA 10 Tammerfors, 1981, Sturkö/Ekenabben, Bernt Fredriksson
MÖ 35 Sjollen, 1979, Lomma, HB Sjollen (Andersson & Kristensen)
HG 34 Anna, 1979, Svanshall, Per Jansson
GG 683 Rön, 1977, Fiskebäck, Alfhild Fiskeri AB (Kristensson)
VY 23 Wiva, 1977, Slite, Peter Johansson
KA 38 Stjärnfors, 1976, Sturkö, Tallona AB (Fredriksson)
SIN 602 Courage, 1973, Skillinge, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
VY 242 Vestland, 1968, Kappelshamn, Pettersson
SM 53 Glomskär, 1967, Öregrund, DE Fiske AB (Andersson & Gripse)
GG 690 Vingasand, 1967, Vrångö, Johnsson
SM 265 Nordanvind, 1967, Fälön, Tom Sundell
SIN 50 Laguna, 1966, Skillinge, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
KR 12 Rönnskär, 1965, Bläsinge, Ronny Karlsson
HG 104 Shamrock, 1965, Viken, Jönsson
NG 6 Mia, 1964, Oxelösund, Edivel AB (Reinholdsson & Lönberg)
SM 156 Silvervåg, 1961, Fälön, Sigvard Sundell
KR 210 Solana, 1958, Byxelkrok, Ivan Johansson
KR 82 Gitte-Marie, 1957, Bläsinge, Stefan Nilsson

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!