Ät sill – nyttigt, klimatvänligt och miljövänligt

Sill är bland det mest miljövänliga en person kan äta. Tillsammans med skarpsill, makrill och andra pelagiska fiskar är det den mesta miljövänliga fisken som kan ätas. Det är dessutom en av de nyttigaste fiskarterna som finns. Framförallt handlar det om att sill innehåller väldigt mycket omega-3 och D-vitamin. Sill innehåller också selen och vitamin B12. När det gäller Omega 3 är det egentligen bara lax, öring, röding, skarpsill och makrill som kan tävla med sill.

När det gäller D-vitamin är tilapia och skarpsill de fiskarter som innehåller mest och därefter kommer sill, lax, röding etc.

Anledningen till att sill är miljövänlig och klimatsmart är att fisket i huvudsak sker storskaligt och med miljövänliga redskap som snörpvad (ringnot) och flyttrål (pelagisk trål). Bränsleförbrukningen är mycket låg per kilo fångad fisk. Fisket på sill sker också långsiktigt, miljömässigt och ekologiskt hållbart.

Genomsnittlig bränsleförbrukning per kilo fångad fisk, europeiskt fiske

Små pelagiska arter, bottentrål, 83
Små pelagiska arter, snörpvad (ringnot), 84
Små pelagiska arter, pelagisk trål, 168

Stora pelagiska arter, snörpvad (ringnot), 447
Vitfisk, snörpvad (ringnot), 466
Musslor och snäckor, burar och fällor, 513
Musslor och snäckor, skrapor, 525
Vitfisk, bottentrål, 756
Skaldjur, burar och fällor, 834
Vitfisk, krok och backor (långrev), 927

Stora pelagiska arter, krok och backor (långrev), 1 745
Musslor och snäckor, bottentrål, 2 618
Plattfisk, bottentrål, 2 851
Skaldjur, bottentrål, 3 083

Källa: Fish and Fisheries, Fuel consumption of global fishing fleets: current understanding and knowledge gaps

Små pelagiska arter är exempelvis sill, makrill, skarpsill (brisling), vitlinglyra (sperling), ansjovis, sardin, blåvitling (kolmule), hästmakrill, taggmakrill och lodda. Stora pelagiska arter är främst olika arter av tonfiskar. Vitfisk är sådant som torsk (cod), kolja (haddock, hyse), sej (saithe), kummel, bleka, vitling etc

Flyttrål och snörpvad är redskap som inte vidrör havsbotten och påverkar därför inte livet på havsbotten. I det mer småskaliga sillfisket används främst garn (nät) och i viss utsträckning i Östersjön också bottentrål. Men det är mycket små mängder sill som fiskas med bottentrål. Brisling är danska namnet på skarpsill.

Vid läsning av tabellen om bottenpåverkan är det viktigt att påverka att sand- och grusbottnar inte tar skada av den påverkan som trålar gör. De påverkas betydligt mer av naturliga fenomen som vågor, och strömmar. Skrapor kan däremot påverka rejält. Lerbottnar påverkas däremot starkt av bottentrålning. På hårdbottnar trålas det inte.

Bifångsterna i sillfisket är också nästan helt obefintliga och består när de finns framförallt av skarpsill. Vid höstfisket av sill  i Skagerak förekommer också bifångster av sej och ibland också av tonfisk. Tyvärr är det förbjudet att landa tonfisken. Bifångsterna i det storskaliga pelagiska fisket är någon eller några procent medan det i småskaligt fiske med snurrevad är 5-15% och i småskaligt fiske med garn är omkring 2-25% beroende på vilken målart fisket har. Detta enligt den ovan citerade rapporten från DTU Aqua.

Sill och lax är enligt en internationell undersökning som redovisats på sajten Sustainable Fisheries den mest miljö- och klimat vänliga fisken att äta. Odlad lax är dock inte tillnärmelsevis lika klimatvänligt som sill.

Sammantaget är sill därför ett mycket bra val för den som vill äta miljö-och klimatvänlig fisk. Den sill som i allmänhet finns till salu i Sverige är fiskad i Nordsjön och Skagerak. Den innehåller inga miljögifter. Inte heller sill/strömming fiskad i Östersjön innehåller miljögifter på nivåer som överskrider gränsvärden. Det finns alltså ingen som helst anledning att vara orolig för att äta sill.

Det finns därför stor anledning att äta mer sill. Det är en av de nyttigaste fiskarterna och den är dessutom billig. Det är bättre att äta sill än att äta lax även om lax också är bra. Det är heller inte svårt att hitta sill i handeln. Det finns färsk sill och strömming i fiskhandeln och inlagd sill i varenda livsmedelsaffär.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!