SFPO kritiserar regeringens fiskeripolitik

I en artikel på SFPO:s hemsida kritiserar ordföranden Peter Ronelöv Olsson den nya svenska regeringens inställning i fiskerifrågor utifrån Stefan Löfvens regeringsförklaring. Framförallt är det hans uttalande om illegalt fiske och en uttalade inriktningen för att förbjuda fiske i marina skyddsområden som kritiseras.

Illegalt fiske existerar inte i Sverige. Därför är uttalandet i sig inget problem utan problemet är att det sprider en felaktig bild av det svenska fisket. Det är rent av föraktfullt att överhuvudtaget nämna illegalt fiske och låtsas som om det är något som förekommer.

Det stora problemet i regeringsförklaringen är emellertid inte uttalandet om illegalt fiske utan inställningen till de marina skyddsområdena:

När MP får makten över fiskepolitiken ska bottentrålning förbjudas i skyddade områden. Någon analys har sannolikt inte gjorts innan MP fick in denna formulering i regeringsförklaringen och varken S, C eller L har brytt sig om hur detta kan tänkas påverka det svenska yrkesfisket. Genom formuleringen i regeringsförklaringen skapas än mer otrygga förutsättningar för näringen.

Man glömmer som vanligt att ta hänsyn till att många skyddade områden har skapats i nära samverkan med yrkesfisket. När det gäller Bratten var yrkesfisket drivande i att skydda området och hjälpte till så att det blev större och bättre utformat än vad som först var tanken. Fisket hjälpte även till med hur man på ett effektivt sätt kan följa upp så att fiske inte sker i områden där det inte ska bedrivas. Detsamma gäller utformningen av Kosterhavets Nationalpark. Många förfasas över att man får lov att bttentråla i nationalparken men glömmer att fisket var en helt avgörande del i utformningen av nationalparken och att man i nationalparkens förvaltningsplan uttryckligen har skrivit att detta är en park där man ska kunna fortsätta nyttja naturresurserna. På land är det ofta självklart att man anväder sig av betesdjur i nationalparker som en del av naturförvaltningen, men när man fiskar i en nationalpark ses det som något helt fruktansvärt.

Man glömmer också att fundera över vad det är man ska skydda i de olika områdena i havet, och mot vad. Inom yrkesfisket håller vi med om att det som är skyddsvärt definitivt ska skyddas, men vi anser också att målet om ett viss procenttal skydd (som Sverige redan nått med god marginal) är helt irrelevant i sammanhanget. Vi behöver snart skyddsområden för yrkesfiskare!

Effekterna av ett genomförande av ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden blir främst att yrkesfiskare kan komma att mista sina jobb. Betydligt färre räkor och kräftor kommer landas och prisbilden kommer att skjuta i höjden på grund av små volymer– inte helt i linje med den av riksdagen antagna livsmedelsstrategin och kanske inte helt i linje med målet om en levande kust och skärgård m.m. heller?

Sverige har EU:s längsta kuststräcka och goda förutsättningar för ett lönsamt yrkesfiske. Vi har idag flera kvoter som inte fiskas upp och stora värden lämnas varje år i havet som hade kunnat fiskas lagligt och hållbart, men om bottentrålning ska förbjudas i skyddade områden kan vi stänga igen butiken. Att svenskt yrkesfiske används av MP för att få billiga och helt felaktiga politiska poänger är endast osmakligt.

Svenskt yrkesfiske är troligen den mest laglydiga, selektiva och skonsamma fiskarekåren i hela värden, ändå ska vi hela tiden kämpa för vårt existensberättigande mot gröna extremister.

[…]

Är det inte så att tålamodet är slut? Hur illa man kan få behandla en näring, dessutom en av landets basnäringar? Ska vi tiga när allt ska tas ifrån oss? Det är kanske snart dags att vi visar vårt missnöje.

SFPO kommer fullt ut att kämpa för svenskt yrkesfiskes intressen. När svenskt yrkesfiske beröms av Europeiska kommissionen för att vara bäst rustade att efterkomma landningsskyldigheten känns det som en dolkstöt i ryggen att höra statsministerns prat om yrkesfisket i regeringsförklaringen.

Läs också: Ny fiskeriminister och förslag om att lägga ner svenskt västkustfiske

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!