Ny fiskeriminister och förslag om att lägga ner svenskt västkustfiske

I Stefan Löfvens nya regering är Jennie Nilsson från Halland landsbygdsminister vilket också innebär att hon är ansvarig för fiskerifrågorna. Hon har tidigare varit Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens näringsutskott. Samtidigt blir Isabella Lövin ansvarig för miljö och klimatfrågor. Ingen av dessa utnämningar bådar gott för fisket i Sverige.

Men det allra värsta i regeringsförklaringen är förslaget om generellt förbud för bottentrålning i marina skyddsområden. Ett sådant förbud innebär att i stort sett allt småskaligt och kustnära fiske i norr Bohuslän skulle behöva läggas ner. Räkfisket i Sverige som helt dominerar det kustnära och småskaliga fisket i norr Bohuslän bedrivs i huvudsak i marina skyddsområden vilket betyder att detta fiske i praktiken skulle förbjudas.  Därmed skulle i princip allt fiske försvinna från norra Bohusläns kustsamhällen och bara kräftfisket och det storskaliga sillfisket med bas i Göteborgs-området skulle överleva.

Speciellt allvarlig tär förslaget då det inte utgör något skydd för fiskarter eller de ekologiska systemen. Detta då de marina skyddsområden är alldeles för stora och i huvudsal omfattar områden som inte är skyddsvärda. På Västkusten ingår uppemot 25% av allt vatten i marina skyddsområden. Trålning är förbjudet i betydligt större andel av havet än den andel som ingår i marina skyddsområden.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ny fiskeriminister och förslag om att lägga ner svenskt västkustfiske”

Kommentarer är stängda.