Makrillen håller inte på att fiskas slut – dumheter i media

Det finns enligt ICES (Internationella Havsforskningsrådet) omkring 2,5 miljoner ton makrill. Att makrillen skulle vara på väg att ta slut är faktiskt bara dumheter. Sådant som okunniga journalister och propagandamakare kan får för sig. Johanna Mattila från SLU som intervjuas i GP snackar helt enkelt skit. Det enda korrekta i GP-artikeln är att MSC-certifieringen kommer att tas bort. Däremot är ju Kurt Claesson från SPFPO som uttalar sig i radion helt rätt ute. Problemet är Island, Färöarna och Grönland som inte brytt sig om internationella överenskommelser.

MSC-certifieringen för makrillen ska dock bort för så har MSC beslutat. Makrill som fångats från och med den 2 mars i år får inte längre säljas som MSC-certifierad eller bära den blå MSC-märkningen. Makrill som fångats före detta datum får märkas med MSC och kommer att finnas på marknaden en lång tid framöver. Detta har fått media att hävda att makrillen håller på att ta slut. Det är inte heller första gången MSC-märkningen för makrillen suspenderas. För några år skedde det också. Då för ungefär samma orsaker som nu.

– Denna nyhet är en besvikelse för såväl fiskarna som makrillkonsumenter. Men när ny vetenskap visar på att bestånden inte längre uppfyller MSC:s krav, måste certifieraren agera, säger Minna Epps, programdirektör för MSC Skandinavien och östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

Suspensionen va MSC-certifieringen kom efter att makrillbeståndet i nordöstra Atlanten enligt ICES sjunkit till en nivå där fisket inte längre uppfyller MSC:s krav. Fångsten har under en rad år varit mycket högre än de vetenskapliga råd som forskare från ICES tagit fram. Framförallt har detta orsakats av att Färöarna, Grönland och Island under en lång rad av år inte accepterat internationella överenskommelser om hur mycket makrill som kan fiskas. Därför finns det idag ingen långsiktig förvaltningsplan vilket är ett tillrävkligt skäl för att ta bort MSC-märkningen av makrill.

– Faktorer som minskande bestånd, kvoter som överskrider vetenskapliga råd och dålig rekrytering samt att kuststater inte lyckats få till ett avtal, har lett till att fisket inte längre uppfyller MSC:s standard. Kuststaterna måste sätta kvoter i linje med vetenskapliga råd, säger Minna Epps.

Att makrillen skulle vara på väg ta ta slut är dock en felaktig slutsats av att MSC-certifieringen tas bort. Beståndet beräknas vara större än 2,5 miljoner ton men kan vara så stort som 3,75 miljoner ton och så litet som 1,75 miljoner ton. Makrillen är som synes långt ifrån att ta slut. Rådet från ICES publicerades i höstas. Det finns också andra forskare som menar att ICES beräkningsmodeller är helt fel och att makrillbeståndet är 6 gånger större än vad ICES uppger. Om de har rätt skulle det finnas ungefär 15 miljoner ton makrill.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!