Islands största fiskebåtar 2019

Två fiskeriföretag på Island äger fler fiskebåtar båtar än några andra. Det är HB Grandi och Samherji. Samherji är totalt sett ett mycket större företag och äger också kontrollerande intressen i många andra stora fiskeriföretag både på Island, som Sildarvinnslan och Utgerdarfelag Akureyringa ehf, och i andra länder med stora fiskebåtar, exempelvis i TysklandPolen och Storbritannien. HB Grandi som idag kontrolleras av ett annat större fiskeriföretag, Brim Hf, är det största företaget vad det gäller verksamhet på Island.

På en pelagiska sidan är också Isfelag Vestmannaeyja hf stort med flera stora fiskebåtar. Det pelagiska fisket sker runt Island och på internationellt vatten i Nordatlanten. Det som fiskas är främst sill, lodda, makrill och blåvitling. Flertalet pelagiska båtar på listan är färskfiskbåtar som kan fiska med trål såväl som med snörpvad. Det är bara små ändringar på listan jämfört med tidigare år.

SU 11 Adalstein Jonsson

SU 11 Adalstein Jonsson när den hette Libas.

Största isländska pelagiska fiskebåtarna tonnagemässigt år 2019, namn, bruttoton, ägare

SU 11 Adalsteinn Jonsson, 4 419, Eskja hf
NK 123 Beitir, 4 138, Síldarvinnslan hf (Samherji)
VE 15 Sigurdur, 3 763, Isfelag Vestmannaeyja hf
AK 100 Vikingur, 3 671, HB Grandi hf (Brim)
NS 150 Venus, 3 671, HB Grandi hf (Brim)
NK 122 Börkur, 3 588, Síldarvinnslan hf (Samherji)
EA 140 Hakon, 3 003, Gjögur hf
SU 111 Jon Kjartansson, 2 424, Eskja hf
VE 1 Heimaey, 2 263, Ísfélag Vestmannaeyja hf
VE 2 Alsey, 2 156, Ísfélag Vestmannaeyja hf

Största isländska pelagiska fiskebåtarna efter längd år 2019, namn, meter, ägare

SU 11 Adalsteinn Jonsson, 94, Eskja hf
NK 123 Beitir, 86, Síldarvinnslan hf (Samherji)
VE 15 Sigurdur, 80, Isfelag Vestmannaeyja hf
AK 100 Vikingur, 80, HB Grandi hf (Brim)
NS 150 Venus, 80, HB Grandi hf (Brim)
NK 122 Börkur, 80, Síldarvinnslan hf (Samherji)
EA 140 Hakon, 76, Gjögur hf
VE 63 Isleifur, 73, Vinnslustöðin hf
SU 111 Jon Kjartansson, 71, Eskja hf
VE 1 Heimaey, 71, Ísfélag Vestmannaeyja hf

Inom det demersala fisket finns det ett par lite större företag vid sidan av HB Grandi och Samherji som har stora båtar. Det är Rammi, Brim, Ögurvik och FISK Seafood. Under 2017 levererades flera nya stora båtar så listorna över de största demersala fiskebåtarna har förändrats kraftigt. Alla demersala fiskebåtar på listan är fabrikstrålare.

OF 1 Solberg

OF 1 Solberg. Bild: Rammi

Största isländska demersala fiskebåtarna tonnagemässigt år 2018, namn, bruttoton, ägare

OF 1 Solberg, 3 720, Rammi hf
RE 13 Gudmundur i Nesi, 2 464, Brim hf
RE 71 Vigri, 2 160, Ögurvik hf
EA 1 Kaldbakur, 2 081, Utgerdarfelag Akureyringa ehf (Samherji)
EA 7 Björg, 2 081, Samherji Island ehf (Samherji)
EA 312 Björgulfur, 2 081, Samherji Island ehf (Samherji)
SK 2 Drangey, 2 081, FISK Seafood hf
HU 1 Arnar, 1 854, FISK Seafood hf
RE 4 Örfirisey, 1 845, HB Grandi hf (Brim)
NK 125 Blængur, 1 720, Síldarvinnslan hf (Samherji)

Största isländska demersala fiskebåtarna längdmässigt år 2018, namn, meter, ägare

OF 1 Solberg, 79, Rammi hf
NK 125 Blængur, 79, Síldarvinnslan hf (Samherji)
RE 70 Kleifaberg, 70, Brim hf
RE 71 Vigri, 67, Ögurvik hf
RE 13 Gudmundur i Nesi, 66, Brim hf
EA 1 Kaldbakur, 62, Utgerdarfelag Akureyringa ehf (Samherji)
EA 7 Björg, 62, Samherji Island ehf (Samherji)
EA 312 Björgulfur, 62, Samherji Island ehf (Samherji)
SK 2 Drangey, 62, FISK Seafood hf
HU 1 Arnar, 59, FISK Seafood hf

Eftersom isländska företag, i huvudsak Samherji, är stora ägare av fiskebåtar i andra länder så listar jag också de största islandsägda fiskebåtarna utanför Island. De flesta av dessa finns i Tyskland, Polen, Norge och Storbritannien och några hör till de största båtarna som isländska ägare innehar.

När det gäller Saga så flyttas den båten mellan olika länder regelbundet. Ibland är det Samherji-anknutna företag i Polen som står som ägare, ibland Saga Seafood Ltd i Belize som så vitt det är känt ägs av Egil Arnasson på Island. Han har tidigare varit chef för Katla Seafoods på Kanarieöarna som då ägdes av Samherji och Saga Seafoods har sannolikt någon form av koppling till Samherji. Just nu ägs båten av Saga Investment (Pty) Ltd och sköts av Saga Saga Seafood (Pty) Ltd, både företagen hemmahörande i Namibia. Det senare är troligen ett dotterbolag till företaget i Belize.

NC 100 Cuxhaven och NC 105 Berlin är systerbåtar liksom SM 934017 Emeraude och H 7 Kirkella. Smaherji äger 10% i Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co KG (DDFU) i Tyskland och 100% i Onward Fishing Co Ltd i Storbritannien. Onward Fishing äger 50% i UK Fisheries Ltd som äger Euronor. Samherji äger vidare 61% i polska Arctic Navigations Sp. z o.o. som äger 50% i lettiska Batterfisa SIA som äger LVL 2156 Dorado. Norma Mary, Kirkella, Dorado och Polonus sköts av DFFU. Nederländska Parlevliet & Van der Plas är den andra delägaren i UK Fisheries såväl som i Batterfisa.

Saga

Saga

Största islandskägda och utlandsflaggade fiskebåtarna tonnagemässigt år 2018, namn, bruttoton, land, ägare

GDY-151 Annelies Ilena, 14 055, Polen, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji) / PP Group
Navigator, 8 913, Belize, Span-Ice ehf / UTS Management Ltd (Uthafsskip)
Saga, 7 765, Namibia, Saga Investment (Pty) Ltd / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
Geysir, 7 765, Namibia, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba S.A. / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
Heinaste, 7 765, Namibia, Heinaste Investment Namibia (Pty) Ltd / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
SM 934017 Emeraude, 3 976, Frankrike, Comapeche & Euronor (Samherji äger 50% av Euronor)
Victoria, 3 938, Span-Ice ehf / UTS Management Ltd (Uthafsskip)
H 7 Kirkella, 3 976, Storbritannien, UK Fisheries (Samherji 50%)
NC 100 Cuxhaven, 3 969, Tyskland, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
NC 105 Berlin, 3 969, Tyskland, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
GDY 58 Polonus, 2 248, Polen, Arctic Navigations Sp. z o.o. (Samherji)
H 110 Norma Mary, 2 342, Storbritannien, Onward Fishing Co Ltd (Samherji)
LVL 2156 Dorado, 1 805, Lettland, Batterfisa SIA (Samherji äger 50%)
T-1-H J.Bergvoll, 1 493, Norge, Nergård AS (Samherji 39,9%)
BL 734690 Cap Nord, 1 492, Frankrike, Euronor (Samherji 50%)
GDY-57 Janus, 1 468, Polen, Atlantex Sp.zo.o.(Samherji) / Saga Seafood (Pty) Ltd

Läs också:

Andra källor:  DNV, Ryska skeppsregistret, EU:s skeppsregister, Sax.is

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!