Estlands största fiskebåtar 2019

Estlands fiskeflotta består av en stor mängd små båtar varav några på uppemot 200 ton som fiskar skarpsill, sill och torsk i Östersjön samt några få riktigt stora trålare som fiskar räkor och fisk i Nordatlanten på internationellt vatten och EU-vatten. Det är små förändringar jämfört med tidigare år när det gäller de största båtarna. Den största båten är ny sen förra året och bland de mindre båtarna har det skett mindre förändringar.

EK-1802 Merike när den hette Regina C

EK-1802 Merike när den hette Regina C

Största fiskebåtarna i Estland 2018 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

EK-1802 Merike, 2 772, Reyktal Oü
EK-1202 Reval Viking, 2 350, Reval Viking Oü (Ocean Prawns och Reyktal Oü)
EK-1601 Steffano, 2 139, Reyktal Oü
EK-0302 Madrus, 1 602, MFV Lootus Oü
EK-1602 Lennuk, 971, troligen ägd av MFV Lootus Oü
EK-1504 Ingel, 243,
EK-0802 Kaluri, 199, Hiiu Kalur AS
EK-9714 Herry, 197,
EK-0601 Rossvik, 191, DGM Shipping Oü
EK-9723 Hanna, 166,

Att lista efter längd och motorstyrka ger inga egentliga skillnader på listan så jag bryr mig inte om det.

Urmas Reiman är en av två företrädare i det estniska fiskeriföretaget Hiiu Kalur AS. Den andre är Tanel Esta. Troligen är de också delägare.  Tiit Kõuhkna och hans son Toomas Kõuhkna är dock huvudägare. Hiiu Kalur AS äger i sin tur 50% av estniska Soome Kala Oü som äger Keskikala Oy och Länsi-Rannikon Kala Oy. Resterande 50% i Soome Kala Oü ägs av Saare Fishexport Oü som ägs av Arne Salong, Ivar Kiil och Tiit Söber. Hiiu Kalur AS äger också 40% i fiskeriföretaget Krapesk AS som äger finska fiskeriföretaget Menhaden Oy (Lokk, Lehtiaan, Reimann, Omeltsenko) och det estniska Kalalaev Kotkas Oü. Övriga delägare i Krapesk AS var tidigare och sannolikt fortfarande två företag i skatteparadisen Panama (Klein Holding Group) och Belize (Netwell Corp).

Oleg Omeltsenko är också VD för Kajax Fishexport AS i vilket bolag han äger 21%, Hiiu Kalur AS 40% och Oleg Lusjyk 39%. Den sistnämnde hör hemma i Ukraina. Kajak Fishexport AS äger i sin tur Troolari Olympos Oy.

Raivo Baum är ägare av det nästa största fiskeriföretaget i Estland, Morobell Oü. Morobell är moderbolag till de två finska företagen Shedfish Oy och Troolari Nessie Oy AB samt litauiska Morobell UAB. Han äger också 78% i det estniska fiskeriföretaget Bentros Oü. En nära släkting till honom, Ragnar Baum, äger ett annat estländskt fiskeriföretag, Fortem Holding.

De största trålarna ägs av storföretag i andra länder, framförallt det isländska räkfiskeföretaget Reyktal/Thjonusta ehf/Icelandic Export Center som ägs av Ottar Yngvason. EK-1601 Steffano som företaget äger var den tidigare grönländska räktrålaren Steffen C och EK-1802 Merike är den tidigare grönländska trålaren Regina C. Även det danska storföretaget Ocean Prawns är delägare i en av de stora räktrålarna.

MFV Lootus Oü ägs av Cesar Jose Iglesias Docampo, Tarmo Sild och Kristi Sild. Docampo är intressent i Frigoríficos del Morrazo i Vigo som har koplingar till Grupo Profand vars delägare Enrique Bernardo Garcia Chillon tiigare satt i styrelsen för MFV Lootus. Garcia Chillon är också huvudägare i det stora spanska företaget Grupo Profand SL med dotterbolag och fiskeriintressen i Spanien, Senegal, Argentina, Peru och Indien. Profand äger 4 båtar i Argentina, två jiggfiskebåtar och två trålare, samt en backebåt i Senegal som dock fiskar i Indiska Oceanen.

Andra källor: EU:s fiskebåtsregister

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Estlands största fiskebåtar 2019”

Kommentarer är stängda.